Skip to main content

Amlosgfa Llwydcoed – Prisiau am wasanaethau ac archebion coffa

Gwasanaethau amlosgi a choffa o 1 Ebrill 2022.

Amlosgi plentyn (unigolion sydd heb eto gael eu pen-blwydd yn 18 oed). Mae hyn yn cynnwys  -

 • Defnydd o'r capel, cerddoriaeth, ffi'r canolwyr meddygol
 • Cynhwysydd eco/wrn metel bach ar gyfer y lludw/tiwb gwasgaru
 • Tystysgrif i ryddhau lludw'r corff
 • Gwasgaru'r lludw yn yr ardd goffa / ei gladdu mewn llain deulu / llain plentyn 

Dim ffi

Amlosgi oedolion. Mae hyn yn cynnwys -

 • Defnydd o'r capel, cerddoriaeth, ffi'r canolwyr meddygol
 • Cynhwysydd eco
 • Tystysgrif i ryddhau lludw'r corff

£739

 

 

 

Amlosgi Uniongyrchol. Mae hyn yn cynnwys -

 

 •  Cynhwysydd eco
 •  Tystysgrif i ryddhau lludw'r corff

£582

Amlosgi rhannau'r corff. Mae hyn yn cynnwys -

 • Defnydd o'r capel, cerddoriaeth, ffi'r canolwyr meddygol
 • Cynhwysydd eco ar gyfer y lludw

Pris yn ddibynnol ar y cais

Defnydd o'r capel a cherddoriaeth ar gyfer gwasanaeth coffa neu amser ychwanegol ar gyfer gwasanaeth amlosgi

£126

Hawl i gladdedigaeth mewn llain teulu am 100 mlynedd

£283

Claddu'r lludw mewn llain teulu

£283

Gwasgaru'r lludw

£122

Datgladdu un neu ragor o gladdedigaethau o'r un bedd. Mae hyn yn cynnwys -

 • Cynhwysydd(ion) eco.
 • Tystysgrif(au) i ryddhau'r lludw

£262

 

Casgedi/Cynhwysyddion/Cofebion eraill

Tiwb gwasgaru

£25

Tiwb gwasgaru bach

£16

Wrn bach coffa i'w gadw

£20

Wrn lludw (mawr)

£100

Calon fawr efydd i'w chadw

£35

Calon fawr efydd i'w chadw (mawr)

£50

Casged derw â phlât enw arni

£59

Croes bren a phlât enw arni

£59

Casged dwbl derw â phlât enw arni

£105

Cynhwysydd metel i ddal blodau

£10

Detholiad o'r gofrestr

£31

 

Cofebion/cysegriadau

Llyfr coffa - 2 linell

£80

Llyfr coffa - 5 llinell

£119

Llyfr coffa - 8 llinell

£158

Lluniau mewn llyfr coffa neu ar garden goffa

£126

Carden goffa - 2 linell

Pris yn ddibynnol ar y cais

Carden goffa - 5 llinell

Pris yn ddibynnol ar y cais

Carden goffa - 8 llinell

Pris yn ddibynnol ar y cais

Hawl i osod placiau coffa neu arysgrifau ychwanegol (ddim yn berthnasol ar gyfer lleiniau plant neu weddillion y ffoetws)

£72

Plac plastig neu alwminiwm

£97

Plac coffa efydd

£118

Glanhau/adnewyddu plac

£30

Plac coffa deilen i blentyn am gyfnod o 3 blynedd

£10

Mabwysiadu plac piler am gyfnod o 10 mlynedd

£189

Ailfabwysiadu plac piler am 10 mlynedd

£110

Mabwysiadu llwyn rhosyn coffa am 10 mlynedd gan gynnwys plac

£198

Ailfabwysiadu llwyn rhosyn coffa am 10 mlynedd

£183

Ailosod plac llwyn rhosyn

£28

Hawl i osod ffi/mainc goffa a phlac am 10 mlynedd

£990

 

Ffioedd Obitus

Teyrngedau Gweledol

 

 •  Hyd at 25 llun (sioe sleidiau yn unig) i'w chwarae ar lwp.
 • Pro-Tribute (hyd at 25 llun a cherddoriaeth)
 • Lluniau ychwanegol ar gyfer y deyrnged / sioe sleidiau (pob 25 llun)
 • Gwirio fideo'r teulu
 • Copi o'r deyrnged i'w gadw (USB/DVD/blu-ray)
 • Pro-tribute y mae modd ei lawrlwytho
 • Llun unigol
 • Copïau ychwanegol o blu-ray/DVD/USB
 • Gwaith ychwanegol - ychwanegu fideo i Pro-tribute, adolygu'r gwaith neu wneud newidiadau sylweddol i'r gwaith gwreiddiol.

 

 

£38.00

£70.00

£21.00

£18.00

£21.00

£10.00

                 Am ddim

£21.00

£21.00

£21.00

Gweddarlledu

 

 • Gweddarllediad Byw
 • Gwe-ddarllediad byw + 28 diwrnod + ar gael i'w lawrlwytho
 • Copi o'r gwe-ddarllediad i'w gadw (DVD/blu-ray/USB)

 

 

 

£30.00

£45.00

£50.00