Skip to main content

Amlosgfa Llwydcoed – Prisiau am wasanaethau ac archebion coffa

Ffioedd a thaliadau o 1 Ebrill 2024/25

Mae'r holl daliadau eraill ar gael ar gai

Ffi Amlosgi (ni chodir tâl am berson dan 18 oed)

 

 

 

Amlosgiadau Uniongyrchol

£854                      

 

 

 

£672

£640                             

 

 

 

£504

Prynu'r hawl echgynhwysol i gladdu gweddillion wedi eu hamlosgi mewn plot

£327

£245

Angladd ger plot gweddillion wedi'u hamlosgi

 

£327

£245

Datgladdu gweddillion amlosgiedig

 

£302                                      

 

£227

 

 

Datgladdu gweddillion wedi'u hamlosgi a rhoi'r plot yn ôl i'r Awdurdod

£229

£172

Slot ychwanegol yn y Capel/gwasanaeth claddu ychwanegol yng nghapel Amlosgfa Llwydcoed

£146

 

Gwasgaru gweddillion amlosgiedig o amgylch llwyn rhosod

£203

£152

Gwasgaru gweddillion ar lawnt/bedd

£141

£106

Gosod llwyn rhosod/plac fel cofeb am gyfnod o 10 mlynedd

£219

£165

 

Ail-osod plac ac arysgrifiad

£30                                

£23

Arysgrifiad ychwanegol ar blac ger llwyn rhosod

£30                                

£23

Llyfr coffa - 2 linell

£88   

£66                                                   

Llyfr coffa - 5 llinell

£131

£98

Llyfr coffa - 8 llinell

£174

£131

Emblem blodeuog ac arwyddlun

£139

£104

5 llinell gydag arwyddlun ayyb     

£270

£202

5 llinell gydag arwyddlun ayyb     

£313

£25

Cadw llinellau          

£96

 

Ail-gyflwyno llwyn rhosod fel cofeb am gyfnod o 10 mlynedd

£184

£138

Ail-gyflwyno llwyn rhosod arferol fel cofeb am gyfnod o 10 mlynedd

£201

£150

 Hawl i osod placiau coffa neu arysgrifau ychwanegol (dim ffi i fabanod)

 £84

£73

 Plac plastig neu alwminiwm

Pris ar gais

 

 Plac coffa efydd

Pris ar gais

 

 Glanhau/adnewyddu plac

Pris ar gais

 

 Plac coffa deilen i blentyn am gyfnod o 3 blynedd

 £10

 

Mabwysiadu plac piler am gyfnod o 10 mlynedd

£218

£164

Ailfabwysiadu plac piler am 10 mlynedd

£143

£107

Plac mainc goffa (10 mlynedd)

Pris ar gais

 

 

Cofebau eraill

Cynhwysydd peth o’r gweddillion

£19

 

Darparu cistan bren â phlac enw arni

£66

£50

Darparu croes bren â phlac enw arni

£66

£50

Darn ardystiedig o gofrestr yr amlosgfa/tystysgrif newydd

£35

£26

Tiwb gwasgaru

£25

 

Tiwb gwasgaru bach

£16

 

Wrn bach coffa i'w gadw

£20

 

Wrn lludw (mawr)

£110

 

Calon fawr efydd i'w chadw

£35

 

Calon fawr efydd i'w chadw (mawr)

£50