Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau

Births
Cofrestru genedigaeth, seremonïau enwi a gwasanaethau dathlu.
Marriages

Rhoi hysbysiad o'r bwriad i briodi, seremonïau sifil a gwybodaeth am ganolfannau. 

Deaths
Cofrestru marwolaeth, mynwentydd, amlosgfeydd a chymorth profedigaeth
Family-history-certificates-and-research

Gofyn am dystysgrifau copi a chwiliadau. 

Copy-Certificates

View details on Citizenship ceremonies.

Re-registering-a-birth
Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE - Gwirio Hunaniaeth

O 1 Hydref 2019, bydd Gwasanaethau Cofrestru Rhondda Cynon Taf yn cynnig gwasanaeth gwirio dogfennau adnabod ar gyfer holl ddinasyddion yr UE, yr AEE a'r Swistir.

Funeral-expenses
Gweld ffioedd cofrestru'r awdurdod lleol ar gyfer genedigaeth, priodasau, marwolaethau ac eraill.