TABL COSTAU COFRESTRU WEDI'U GOSOD GAN YR AWDURDOD LLEOL  (o 1Ebrill 2017)

EITEM

FFI BRESENNOL

FFI DDIWYGIEDIG

Ffi am Gadw Lle Ar Gyfer Seremonïau (Dim Ad-Daliad)

£23

£24

 

 

 

Ystafell Evan James

(Dydd Llun–Dydd Sadwrn)

Siambr Ddinesig

(Dydd Llun–Dydd Gwener yn unig)

 

£133

 

£133

 

£136

 

£136

 

 

 

Ffioedd i Fynychu Seremonïau Sifil mewn Adeilad Cymeradwy:-

Dydd Llun–Dydd Sadwrn

 

Dydd Sul/Gŵyl y Banc

 

 

£345

 

£411

 

 

£353

 

£420

 

 

 

Ffioedd i Fynychu Adeilad Cymeradwy ar gyfer:-

Ail-ddatgan Addunedau Priodas

Seremonïau Ymrwymiad

Enwi Babanod

 

Ffi Cynllunio

Ffi am fynychu

(Dydd Llun–Dydd Sadwrn)

(Dydd Sul/Gŵyl y Banc )

 

 

 

 

£70

 

 

 

£345

£411

 

 

 

 

£70

 

 

 

£353

£420

 

 

 

Ffi Trwydded Adeilad Cymeradwy

£1,000

£1,023

 

 

 

FFIOEDD SWYDDFA GYFFREDINOL

Costau Tystysgrif: -

Gwasanaeth Blaenoriaeth Un Diwrnod

Dydd Llun–Dydd Gwener (tan 2pm)

Chwiliad pum mlynedd o ddyddiad penodol

Chwiliad deg mlynedd o ddyddiad penodol

Chwiliad Cyffredinol y Mynegeion

(Mae'r Chwiliad Cyffredinol yn cynnwys chwiliad gan yr ymgeisydd neu'r Swyddog Cofrestru am ddim mwy na chwe awr yn olynol - trwy apwyntiad a gytunwyd ymlaen llaw gyda'r Cofrestrydd Arolygol yn unig)

Tystysgrifau Coffaol

 

£13.30

 

£5

£10

£18

 

 

 

 

 

 

£6

 

£13.40

 

£5

£10

£18

 

 

 

 

 

 

£6

 

 

 

Copi o Dystysgrifau Gweithred Unrhan

£10

£10

Seremonïau Dinasyddiaeth An-Safonol

 

£53

 

£53

 

 

 

Gwasanaeth Dychwelyd Pasbort Ewropeaidd

 

-

 

£15 + Taliadau post o £5

Gweithred Unrhan Gwreiddiol

-

£25

YR AWDURDOD LLEOL SY'N PENNU'R FFIOEDD UCHOD. MAEN NHW'N CAEL EU HADOLYGU BOB BLWYDDYN AC YN AMODOL AR NEWID.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.