TABL COSTAU COFRESTRU WEDI'U GOSOD GAN YR AWDURDOD LLEOL  (o 1Ebrill 2018)

EITEM

FFI BRESENNOL

FFI DDIWYGIEDIG

Ffi am Gadw Lle Ar Gyfer Seremonïau (Dim Ad-Daliad)

£24

£25

 

 

 

Ystafell Evan James

(Dydd Llun–Dydd Sadwrn)

Siambr Ddinesig

(Dydd Llun–Dydd Gwener yn unig)

 

£136

 

£136

 

£140

 

£140

 

 

 

Ffioedd i Fynychu Seremonïau Sifil mewn Adeilad Cymeradwy:-

Dydd Llun–Dydd Sadwrn

 

Dydd Sul/Gŵyl y Banc

 

 

£353

 

£420

 

 

£363

 

£432

 

 

 

Ffioedd i Fynychu Adeilad Cymeradwy ar gyfer:-

Ail-ddatgan Addunedau Priodas /Bespoke ceremonies

Seremonïau Ymrwymiad

Enwi Babanod

 

 

Ystafell fach y Swyddfa Gofrestru (Llun- Sadwrn)

 

 

Evan James / Siambr Trefol (Llun – Sadwrn)

 

 

Ffi Cynllunio

Ffi am fynychu

(Dydd Llun–Dydd Sadwrn)

(Dydd Sul/Gŵyl y Banc )

 

 

 

£70

 

 

£46

 

 

£136

 

 

 

£353

 

£420

 

 

 

 £70

 

 

£46

 

 

£140

 

 

 

£363

 

£432

 

 

 

Ffi Trwydded Adeilad Cymeradwy

£1,023

£1,053

 

 

 

FFIOEDD SWYDDFA GYFFREDINOL

Costau Tystysgrif: -

Gwasanaeth Blaenoriaeth Un Diwrnod

Dydd Llun–Dydd Gwener (tan 2pm)

Chwiliad pum mlynedd o ddyddiad penodol

Chwiliad deg mlynedd o ddyddiad penodol

Chwiliad Cyffredinol y Mynegeion

(Mae'r Chwiliad Cyffredinol yn cynnwys chwiliad gan yr ymgeisydd neu'r Swyddog Cofrestru am ddim mwy na chwe awr yn olynol - trwy apwyntiad a gytunwyd ymlaen llaw gyda'r Cofrestrydd Arolygol yn unig)

Tystysgrifau Coffaol

£13.40

 

£5

£10

£18

 

 

 

 

 

 £6

£13.50

 

£5

£10

£18

 

 

 

 

 

 £6

 Pôl Piniwn-Copi Gwreiddiol

 £25

 £25

Copi o Dystysgrifau Gweithred Unrhan

£10

£10

Seremonïau Dinasyddiaeth An-Safonol

 

£53

 

£53.60

 

 

 

Gwasanaeth Dychwelyd Pasbort Ewropeaidd

 

£15 + P & P

 

£15 + P & P

     

YR AWDURDOD LLEOL SY'N PENNU'R FFIOEDD UCHOD. MAEN NHW'N CAEL EU HADOLYGU BOB BLWYDDYN AC YN AMODOL AR NEWID.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.