Skip to main content

TABL COSTAU COFRESTRU WEDI'U GOSOD GAN YR AWDURDOD LLEOL

COSTAU COFRESTRU WEDI'U GOSOD GAN YR AWDURDOD LLEOL (yn dechrau 1 Ebrill 2021)

EITEM

FFI BRESENNOL

FFI DDIWYGIEDIG

Ffi am Gadw Lle Ar Gyfer Seremonïau (Dim Ad-Daliad)

£26

£26

Hysbysiad cyfreithiol o’r bwriad i Briodi (Ffi Statudol)

Hysbysiad cyfreithiol o Bartneriaeth Sifil (Ffi Statudol)

Tystysgrif Dim Rhwystrau (os am briodi tramor - Ffi Statudol)

Cofrestru hysbysiad cyfreithiol o'r bwriad i briodi yn y cartref i Bobl sy’n Gaeth i’w Cartrefi (Ffi Statudol)

Cais i leihau’r cyfnod hysbysu (Ffi Statudol)

£35

£35

£35

 

£86

£60

 Dim Newid

Ystafell Evan James

(Dydd Llun - Dydd Sadwrn)

Siambr Ddinesig

(Dydd Llun - Dydd Gwener yn unig)

 

£146

 

£146

 

£148

 

£148

 

 

 

Ffioedd i Fynychu Seremonïau Sifil mewn Adeilad Cymeradwy:

Dydd Llun - Dydd Sadwrn

 

Dydd Sul/Gŵyl y Banc

 

 

£380

 

£452

 

 

£386

 

£460

Cofrestrydd yn bresennol mewn Adeilad Cofrestredig (Ffi Statudol)

Cofrestrydd yn bresennol yng nghartref Unigolyn sy’n Gaeth i’w Gartref (Ffi Statudol)

Ardystio man Addoli (Ffi Statudol)

Cofrestru adeilad yn fan Addoli

Cofrestru adeilad er mwyn cynnal Priodas (Ffi Statudol)

Cais ar y cyd (cofrestru/cynnal Priodas) (Ffi Statudol)

£86

£47

£29

£123

£64

£123

 Dim Newid

Ffioedd trefnu ar gyfer:

Ail-gadarnhau Addunedau / Seremonïau pwrpasol

Seremonïau Ymrwymiad

Enwi Babanod

 

 

Ystafell fechan y Swyddfa Gofrestru (Dydd Llun - Dydd Gwener)  (Ffi Statudol)

 

 

Ystafell Evan James / Siambr Ddinesig (Dydd Llun - Dydd Sadwrn) 

 

 

 

Ffi Presenoldeb mewn Lleoliad Cymeradwy

(Dydd Llun - Dydd Sadwrn)

(Dydd Sul/Gŵyl y Banc )

 

 £70

 

 

 

 

 £46

 

 

 £146

 

 

£380

 

£452

 

£70

 

 

 

 

 £46

 

 

 £148

 

 

£386

 

£460

Seremoni Dinasyddiaeth Ansafonol

£55.20

£57

Ffi Trwydded Adeilad Cymeradwy

£1,100

£1,119

FFIOEDD SWYDDFA CYFFREDINOL

Costau Tystysgrif: (Ffi Statudol)

Gwasanaeth â Blaenoriaeth (Cyhoeddi tystysgrifau o fewn 24 awr i'r cais ddod i law –

 Ffi Statudol)

Dydd Llun - Dydd Gwener (tan 3pm)

Chwiliad pum mlynedd o ddyddiad penodol

Chwiliad deg mlynedd o ddyddiad penodol 

Chwiliad Cyffredinol o Fynegeion (Ffi Statudol)

(Mae'r Chwiliad Cyffredinol yn cynnwys chwiliad gan yr ymgeisydd neu'r Swyddog Cofrestru am ddim mwy na chwe awr yn olynol - trwy apwyntiad a gytunwyd ymlaen llaw gyda'r Cofrestrydd Arolygol yn unig)

Tystysgrifau Coffaol

£11

£35

 

 

£5

£10

£18

 

 

 

£11

 

 £11

 £35

 

 

£5

£10

£18

 

 

 

£11

 

Tystysgrifau wedi'u cyhoeddi gan y Cofrestrydd adeg Cofrestru (Ffi Statudol)

£11

£11

Llofnodi Dogfen Prawf Bywyd

 £25040

 £25080

Gwasanaeth Dychwelyd Pasbort Ewropeaidd

£15 a chostau postio

N/A

Gweithred Unrhan (Newid Enw) Wreiddiol

Copi o'r Weithred ar ddyddiad diweddarach

£25.40
£10.20

£25.80

£10.40

CAIFF YR HOLL FFIOEDD UCHOD EU HADOLYGU'N FLYNYDDOL AR 1 Ebrill.