Mae cyngor i ddefnyddwyr yn cael ei ddarparu gan y gwasanaeth Cyngor ar Bopeth sydd yn cynnig cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, ar faterion defnyddwyr.

Mae cyngor ar gael ar y canlynol:

  • nwyddau sy'n ddiffygiol, sydd ddim yn addas at eu diben, neu sydd wedi cael eu disgrifio'n anghywir
  • gwasanaethau sydd ddim wedi cael eu cynnal gyda gofal rhesymol ac o fewn amser rhesymol neu am bris derbyniol
  • beth ddylech chi'i wneud os ydych chi o'r farn eich bod chi wedi cael eich twyllo

Manylion Cyswllt

Anfonwch e-bost

Gallwch chi ddefnyddio ein ffurflen ymholi ar-lein i ofyn inni am y canlynol:

Ffonio ni

  • Ffoniwch linell gymorth y gwasanaeth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr ar 03454 04 05 06.
  • Bydd modd i chi siarad ag ymgynghorydd sy'n siarad Cymraeg ar 03454 04 05 05.

Mae'r llinellau ar agor ar ddydd Llun i ddydd Gwener 9am - 5pm. Dydyn nhw ddim ar agor ar wyliau banc.

Ysgrifennu aton ni

Citizens Advice consumer service

Post Point 24,
Town Hall
Walliscote Grove Road
Weston super Mare
North Somerset
BS23 1UJ

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.