Mae Canolfannau Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf ar gael i gynnig cymorth ar faterion arian, dyledion a Gorchmynion Dileu Dyled, cyflogaeth, tai, iechyd meddwl a budd-daliadau lles.

Mae'r cymorth yma ar gael i bawb, waeth beth fo'i oedran, incwm na'i statws cyflogaeth. Mae'r staff a'r gwirfoddolwyr yn cynnig cymorth un-i-un ar fudd-daliadau, llenwi ffurflenni, dyledion (gan gynnwys ôl-ddyledion rhent, morgeisi a chytundebau ariannol eraill), tlodi tanwydd, iechyd meddwl a rhagor.

Hefyd, bydd modd i chi gael help ynglŷn â chadw trefn ar eich arian, benthyca arian mewn modd diogel a chyfrifol a deall effaith y diwygiadau lles a'r toriadau ar wariant yn y sector cyhoeddus, a gafodd eu cyhoeddi yn ddiweddar.

Mae'r gwasanaeth yn cynnal cymorthfeydd ac yn cynnig apwyntiadau mewn swyddfeydd Cymunedau yn Gyntaf a lleoliadau cymunedol ar draws Rhondda Cynon Taf a thu hwnt. Bydden ni'n eich cynghori i gyrraedd yn brydlon (ar ddechrau'r sesiwn).

Ble mae eich canolfan galw heibio leol? Edrychwch ar y tabl isod.
Dim ond 6 chlient ym mhob sesiwn galw heibio, ac y cyntaf i'r felin fydd hi. Dydy hyn ddim yn cynnwys sesiynau galw heibio Pontypridd neu Aberpennar.
Ffoniwch 01443 409284 neu 01443 477113 i wirio argaeledd neu os oes Gweithiwr Achos gyda chi ar hyn o bryd.

TrefLleoliadCôd y postDiwrnodAmser
Aberdâr Gyrfa Cymru, 44-49 Stryd Caerdydd CF44 7DG Dydd Llun 9:30 - 12:00
Pen-y-waun Canolfan Gymuned, Stryd Gwladys CF44 9DE Dydd Llun 13:00 - 15:00
Tonypandy Y Ganolfan Byd Gwaith, Tonypandy, Thistle House CF40 2EP Dydd Llun 10:00 - 12:00
Pontypridd Canolfan Cyngor ar Bopeth, 5 Heol Gelliwastad CF37 2BP Dydd Llun 9:30 - 12:30
Aberpennar Canolfan Cyngor ar Bopeth, Llyfrgell Aberpennar CF45 3EY Dydd Llun 9:30 - 12:30
Abercynon Llyfrgell Abercynon CF45 4SU Dydd Mawrth 14:00 - 16:00
Fernhill Canolfan y Gymuned CF45 3EF Dydd Mawrth 9:00 - 11:00
Pont-y-gwaith Canolfan y Gymuned CF43 3LD Dydd Mawrth 13:00 - 15:00
Y Porth Llyfrgell y Porth, Porth Plaza CF39 9PG Dydd Mawrth 10:30 - 12:20
14:00 - 16:00
Tonyrefail Eglwys 'New Life', Mill Street CF39 8AB Dydd Mawrth 10:00 - 12:00
Treherbert Cwmni, 156 Bute Street CF42 5PE Dydd Mawrth 13:00 - 15:00
Ystrad Llys Ben Bowen Thomas CF41 7SB Dydd Mawrth 9:00 - 11:00
Pontypridd Canolfan Cyngor ar Bopeth, 5 Heol Gelliwastad CF37 2BP Dydd Mawrth 13:00 - 16:00
Bryncynon Feel Good Factory CF45 4XZ Dydd Mercher 13:00 - 15:00
Y Gilfach-goch Y Gymdeithas Gymunedol CF39 8TG Dydd Mercher 10:00 - 12:00
Ferndale Ferndale Arts Factory, The Strand CF43 4LY Dydd Mercher 10:00 - 12:00
Pentre'r Eglwys Meddygfa Parc Canol, Parc Canolog CF38 1RJ Dydd Mercher 13:00 - 15:00
Pontypridd CAB, 5 Heol Gelliwastad CF37 2BP Dydd Mercher 9:30 - 12:30
Aberpennar Canolfan Cyngor ar Bopeth, Llyfrgell Aberpennar CF45 3EY Dydd Mercher 13:00 - 16:00
Cwm-bach Eglwys Cornerstone CF44 0AS Dydd Iau 9:00 - 11:00
Pen-y-waun Canolfan Gymuned, Stryd Gwladys CF44 9DE Dydd Iau 13:00 - 15:00
Rhydfelen Y Bartneriaeth Adfywio, Elm Street CF37 5DF Dydd Iau 14:00 - 16:00
Trebanog Cymdeithas y Tenantiaid CF39 9LX Dydd Iau 10:00 - 12:00
Treherbert Cwmni, 156 Bute Street CF42 5PE Dydd Iau 13:00 - 15:00
Pontypridd Canolfan Cyngor ar Bopeth, 5 Heol Gelliwastad CF37 2BP Dydd Iau 9:30 - 12:30
Abercynon Llyfrgell Abercynon CF45 4SU Dydd Gwener 14:00 - 16:00
Glynrhedynog Y Ffatri Gelf, Glynrhedynog, The Strand CF43 4LY Dydd Gwener 10:00 - 12:00
Pont-y-clun Llyfrgell Pont-y-clun, Heol y Felin CF72 9BE Dydd Gwener 14:00 - 16:00
Pontypridd Ysbyty Dewi Sant, Yr Hwb, Albert Road CF37 1LB Dydd Gwener 9:30 - 11:30
Tonypandy Y Ganolfan Byd Gwaith, Tonypandy, Thistle House CF40 2EP Dydd Gwener 9:00 - 11:00
Ysbyty Cwm Cynon Stondin Gwybodaeth CF45 4BZ Dydd Gwener (Fortnightly) 10:00 - 12:00
Aberpennar Canolfan Cyngor ar Bopeth, Llyfrgell Aberpennar CF45 3EY Dydd Gwener 9:30 - 12:30
Pontypridd Canolfan Cyngor ar Bopeth, 5 Heol Gelliwastad CF37 2BP Dydd Sadwrn 9:30 - 12:30

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.