Skip to main content

Manylion Cyswllt y Gwasanaethau Brys

Os ydych chi neu eraill mewn perygl uniongyrchol ac angen gwasanaethau'r heddlu, tân neu ambiwlans, galwch 999 bob amser.

Os ydych chi angen gwasanaeth yr heddlu ar gyfer digwyddiad sydd ddim yn argyfwng, ffoniwch 101.

Os ydych chi angen help gyda digwyddiad sy'n ymwneud â Gwasanaeth y Cyngor, y tu allan i oriau swyddfa arferol, ffoniwch 01443 875500.

Manylion cyswllt defnyddiol eraill

Nwy
Rhif Argyfwng: 0800 111 999
http://www.wwutilities.co.uk

Trydan
Rhif Argyfwng: 0800 052 0400
http://www.westernpower.co.uk

Dŵr
Rhif Argyfwng: 0800 052 0130
http://www.dwrcymru.com/?sc_lang=cy-GB

Awdurdod Glo
Rhif Argyfwng: 01623 646333
http://coal.decc.gov.uk

Galw Iechyd Cymru
Ffôn: 0845 46 47
http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/default.aspx?locale=cy

Cyfoeth Naturiol Cymru (Rhybuddion llifogydd)
Llinell Llifogydd: 0345 988 1188
https://naturalresources.wales/flooding/check-flood-warnings/?lang=cy

Cyfoeth Naturiol Cymru
Llinell Gymorth Digwyddiadau Amgylcheddol: 0800 80 70 60
https://naturalresources.wales/about-us/contact-us/report-an-environmental-incident/?lang=cy