Argyfyngau, Diogelwch a Throseddau

Emergency-services
 phwy i gysylltu mewn argyfwng.
Severe-weather-service-updates
Manylion am wasanaethau y mae'r tywydd garw wedi tarfu arnyn nhw.
General-incidents
 phwy i gysylltu pan fo digwyddiad cyffredinol lle nad oes angen y gwasanaethau brys.
Protect-someone-from-harm
Manylion am sut i roi gwybod am achos tybiedig o gam-drin.
Emergency-plans-for-flooding
Manylion am beth i'w wneud ac â phwy i gysylltu ag e mewn achos o lifogydd.
Hazardous-materials

Manylion am beth i'w wneud os bydd gollyngiad o ddeunyddiau peryglus yn eich ardal.

Major-incident-response
Manylion am yr ymateb cynlluniedig i unrhyw drychineb mawr a allai ddigwydd yn y Fwrdeistref Sirol.