Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd pob dysgwr yn dychwelyd i'r ysgol ar ôl Gwyliau'r Pasg (h.y. o ddydd Llun 12 Ebrill 2021). 

Mae rhagor o wybodaeth a chanllawiau ar wefan Llywodraeth Cymru.

Gweler isod am 'Gwestiynau Cyffredin am Ysgolion' (Cwestiynau Cyffredin) a dolenni defnyddiol eraill.

Dolenni pwysig Llywodraeth Cymru

Mae rhagor o wybodaeth am arholiadau yn 2021 hefyd ar gael drwy:

https://www.qualificationswales.org

https://www.wjec.co.uk/

 Bydd cyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru o ran y Coronafeirws yn cael ei gyhoeddi yma: https://llyw.cymru/coronafeirws

Cwestiynau Cyffredin (Tymor yr Hydref 2020/21)

FAQgraphicAutumn

Mae'r Cyngor wedi paratoi rhai cwestiynau cyffredin ynglŷn â dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi i roi cymorth i rieni, cynhalwyr (gofalwyr) a disgyblion. Mae'r rhain yn ymdrin ag ystod o bynciau gan gynnwys adeiladau ysgol, y diwrnod ysgol, arlwyo, gwisg ysgol, salwch a thrafnidiaeth.

Cwestiynau Cyffredin Ysgolion

Absenoldeb disgyblion oherwydd Covid-19

What-should-I-do-if-2021

Bwriwch olwg ar y canllaw cyfeirio i rieni a gwarcheidwaid mewn perthynas ag absenoldeb yn ymwneud â Covid-19 o'r ysgol.

CANLLAW cyflym