Tymor yr Hydref 2020/21 (o Fedi 1, 2020)

Ar 9 Gorffennaf, cadarnhaodd y Gweinidog Addysg y bydd tymor yr hydref yn dechrau ar 1 Medi, 2020. Bydd disgyblion Rhondda Cynon Taf yn dychwelyd i'r ysgol ar 3 Medi, 2020. Erbyn hyn bydd ysgolion wedi cael cyfnod o baratoi a chynllunio ar gyfer asesu risgiau a rhoi mesurau rheoli ar waith. Byddan nhw hefyd wedi addasu prosesau a gweithdrefnau ar gyfer cadw disgyblion a staff yn ddiogel wrth i bawb ddychwelyd i'r ysgol.

O 3 Medi 2020, bydd dysgwyr yn mynd yn ôl i'r ysgol yn raddol dros gyfnod o wythnos. Bydd holl ddisgyblion Rhondda Cynon Taf yn ôl yn yr ysgol erbyn 10 Medi 2020.

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar wefan Llywodraeth Cymru yma  

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) hefyd wedi cyhoeddi datganiad  yma 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi canllawiau sy'n ymwneud â dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi:

Cwestiynau Cyffredin (Tymor yr Hydref 2020/21)

FAQ-graphic-Autumn

Mae'r Cyngor wedi paratoi rhai cwestiynau cyffredin ynglŷn â dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi i roi cymorth i rieni, cynhalwyr (gofalwyr) a disgyblion. Mae'r rhain yn ymdrin ag ystod o bynciau gan gynnwys adeiladau ysgol, y diwrnod ysgol, arlwyo, gwisg ysgol, salwch a thrafnidiaeth.

Cwestiynau Cyffredin Ysgolion

Cwestiynau Cyffredin (Arholiadau)

FAQ-graphic-EXAMINATIONS

Mae'r Cyngor wedi paratoi set arall o gwestiynau cyffredin mewn perthynas ag ymholiadau am arholiadau ar gyfer disgyblion TGAU, UG a Safon Uwch:

Cwestiynau Cyffredin Ysgolion

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.