DIWEDDARIAD: Ar 8 Ionawr, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd pob ysgol a choleg yng Nghymru yn symud i ddarpariaeth dysgu ar-lein hyd at ddydd Gwener, 29 Ionawr. Mae modd gweld rhagor o wybodaeth yma ar wefan Llywodraeth Cymru.

Ewch i waelod y dudalen yma am ddolenni i Gwestiynau Cyffredin o ran Ysgolion, Cwestiynau Cyffredin o ran Arholiadau a gwybodaeth am absenoldeb disgyblion mewn perthynas â COVID-19.

Dolenni pwysig Llywodraeth Cymru

Mae rhagor o wybodaeth am arholiadau yn 2021 hefyd ar gael drwy:

https://www.qualificationswales.org

https://www.wjec.co.uk/

 Bydd cyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru o ran y Coronafeirws yn cael ei gyhoeddi yma: https://llyw.cymru/coronafeirws

Cwestiynau Cyffredin (Tymor yr Hydref 2020/21)

FAQgraphicAutumn

Mae'r Cyngor wedi paratoi rhai cwestiynau cyffredin ynglŷn â dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi i roi cymorth i rieni, cynhalwyr (gofalwyr) a disgyblion. Mae'r rhain yn ymdrin ag ystod o bynciau gan gynnwys adeiladau ysgol, y diwrnod ysgol, arlwyo, gwisg ysgol, salwch a thrafnidiaeth.

Cwestiynau Cyffredin Ysgolion

Absenoldeb disgyblion oherwydd Covid-19

What-should-I-do-if-WELSH

Bwriwch olwg ar y canllaw cyfeirio i rieni a gwarcheidwaid mewn perthynas ag absenoldeb yn ymwneud â Covid-19 o'r ysgol.

CANLLAW cyflym

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.