Tymor yr Hydref 2020/21 (o Fedi 1, 2020)

Dychwelodd disgyblion Rhondda Cynon Taf i'r ysgol ar 3 Medi, 2020. Cafodd ysgolion gyfnod o baratoi a chynllunio er mwyn asesu risgiau a rhoi mesurau rheoli ar waith, ac addasu prosesau a gweithdrefnau ar gyfer cadw disgyblion a staff yn ddiogel wrth i bawb ddychwelyd i'r ysgol.

Ewch i waelod y dudalen yma am ddolenni i Gwestiynau Cyffredin o ran Ysgolion, Cwestiynau Cyffredin o ran Arholiadau a gwybodaeth am absenoldeb disgyblion mewn perthynas â COVID-19.

Dolenni pwysig Llywodraeth Cymru (Tachwedd 2020)

 Bydd cyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru o ran y Coronafeirws yn cael ei gyhoeddi yma: https://llyw.cymru/coronafeirws

Cwestiynau Cyffredin (Tymor yr Hydref 2020/21)

FAQ-graphic-Autumn

Mae'r Cyngor wedi paratoi rhai cwestiynau cyffredin ynglŷn â dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi i roi cymorth i rieni, cynhalwyr (gofalwyr) a disgyblion. Mae'r rhain yn ymdrin ag ystod o bynciau gan gynnwys adeiladau ysgol, y diwrnod ysgol, arlwyo, gwisg ysgol, salwch a thrafnidiaeth.

Cwestiynau Cyffredin Ysgolion

Cwestiynau Cyffredin (Arholiadau)

FAQ-graphic-EXAMINATIONS

Mae'r Cyngor wedi paratoi set arall o gwestiynau cyffredin mewn perthynas ag ymholiadau am arholiadau ar gyfer disgyblion TGAU, UG a Safon Uwch:

Cwestiynau Cyffredin Ysgolion

Absenoldeb disgyblion oherwydd Covid-19

What-should-I-do-if-WELSH

Bwriwch olwg ar y canllaw cyfeirio i rieni a gwarcheidwaid mewn perthynas ag absenoldeb yn ymwneud â Covid-19 o'r ysgol.

CANLLAW cyflym

 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.