Skip to main content

Dolenni Defnyddiol

Cynlluniau Ailsefydlu a Fisas:

Mynnwch olwg ar y canllawiau o ran y cymorth sydd ar gael i wladolion Wcráin ac aelodau o'u teulu gan Lywodraeth San Steffan.

Mae modd cael rhagor o gyngor gan ymgynghorydd cyfreithiol gwirfoddol drwy e-bostio ukraine@freemovement.org.uk.

Mae rhagor o gyngor ac arweiniad am system fewnfudo a lloches y DU ar gael ar wefan Right to Remain neu drwy wasanaeth Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf.

Cyrraedd Cymru:

Mae gwefan Noddfa Llywodraeth Cymru yn rhoi gwybodaeth i bobl o Wcráin sy’n cyrraedd Cymru am fywyd yng Nghymru, gan gynnwys sut i roi gwybod am unrhyw bryderon am ddiogelu: Noddfa | Wcráin (llyw.cymru)

Mae llinell gymorth Llywodraeth Cymru wedi’i sefydlu i gynnig cyngor i bobl sy’n cyrraedd Cymru o Wcráin: 
Ffôn:  0808 175 1508 (yn y DU) a 0204 5425671 (y tu allan i’r DU)

Mae Cymdeithas Pobl Wcráin ym Mhrydain Fawr hefyd yn cynnig cymorth i berthnasau gwladolion Prydeinig yn Wcráin, a hefyd gwladolion Wcráin sy'n byw yn y DU.

Cyngor Teithio o ran Wcráin

Mae gwybodaeth a chyngor swyddogol o ran teithio i Wcráin ac yn ôl i'r DU, ewch i GOV.UK.

Diogelu 

Mae cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru. Rydyn ni am amddiffyn plant a'u hawliau, er mwyn rhoi'r dechrau gorau mewn bywyd iddyn nhw. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y tudalennau yma.

Brechlyn ar gyfer Covid-19

Mae gwybodaeth am frechlyn ar gyfer Covid-19 i'w chael ar y tudalennau yma.