Cyflwynodd y Cyngor Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus ynglŷn â mesurau rheoli cŵn ym Mharc Aberdâr ar 1 Hydref, 2017. Mae'r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus i'w weld isod.

Cyflwynodd y Cyngor Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (GGMC) er mwyn cyflwyno rheoliadau newydd ar gŵn ledled Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Mae'r Gorchymyn isod.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.