Skip to main content

Cŵn yn Baeddu – Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus

Cyflwynodd y Cyngor Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (PSPO) ynglŷn â mesurau rheoli cŵn ym Mwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar 1 Hydref, 2017.  Ar ôl ymgynghoriad yn 2020 mae'r PSPO wedi'i adnewyddu ac mae i'w weld isod.

Cliciwch ar y dolenni isod i weld y mapiau o'r ardaloedd sydd wedi'u cynnwys yn y gorchymyn;

Cyflwynodd y Cyngor Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (PSPO) ynglŷn â mesurau rheoli cŵn ym Mharc Aberdâr ar 1 Hydref, 2017. Ar ôl ymgynghoriad yn 2020 mae'r PSPO wedi'i adnewyddu ac mae i'w weld isod