Oherwydd y datblygiadau parhaus o ran y Coronafeirws yng Nghymru a Rhondda Cynon Taf, a'r angen i staff weithio mewn gwasanaethau sydd wedi’u blaenoriaethu, am y tro, fyddwn ni ddim yn cynnig y gwasanaeth Adrodd baw cŵn.

Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Rydyn ni'n glanhau baw cŵn ac yn gwacáu biniau baw cŵn ar ein strydoedd ac yn ein parciau'n gyson.

Hefyd, mae gyda ni garfan o Swyddogion Gofal y Strydoedd sy'n cerdded y strydoedd er mwyn sicrhau bod perchenogion cŵn yn cael gwared ar faw eu cŵn yn y ffordd gywir.

Os ydych chi'n gweld problem baw cŵn, mae modd i chi roi gwybod i ni amdani.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.