Os ydych chi'n derbyn budd-dal sy'n dibynnu ar brawf modd ac yn byw mewn cartref aneffeithlon o ran ynni, efallai y byddwch chi'n gymwys ar gyfer grant o dan gynllun NYTH Llywodraeth Cymru.  

Mae'r Cynllun yma'n darparu amrywiaeth o fesurau effeithlonrwydd ynni i wneud cartrefi'n gynhesach.  Mae'r tai sy'n aneffeithlon fel arfer yn cynnwys hen dai, fel rhai traddodiadol, cerrig, mewn teras neu dai mwy sydd ar ddiwedd teras / tŷ pâr neu dŷ ar wahân.    

Mae tai heb wres canolog neu sydd ddim yn defnyddio nwy drwy brif gyflenwad yn brif ffordd o wresogi hefyd yn llai effeithlon o ran ynni. 

I weld a ydych chi'n gymwys, ffoniwch yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ar 0808 808 2244 am ddim o linell dir neu ffôn symudol, neu wneud cais ar-lein am asesiad am ddim heb rwymedigaeth.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.