Grantiau a Benthyciadau Tai

Home-improvement-renovation-grants
Gweld a ydych chi’n gymwys ar gyfer grant gwella.
Disabled-facilities-grants
Gweld y manylion a gwneud cais am grant cyfleusterau i’r anabl.
Housing-grants
  • Ydych chi'n byw mewn cartref sy'n effeithlon o ran ynni? Mae'n bosibl y byddwch chi'n gymwys i gael grant NYTH.
Energy-efficiency-advice
Cyngor ac awgrymiadau ynglŷn ag effeithlonrwydd ynni yn y cartref.
Housing-grants
Gweld a ydych chi'n gymwys a gwneud cais am grant cartrefi gwag gwerth hyd at £25,000.
Home-improvement-renovation-grants
Oes diddordeb gyda chi mewn gwella effeithlonrwydd ynni eich cartref
Housing-Options

Benthyciad ar gyfer cartrefi gwag trwy Fenter Troi Tai'n Gartrefi. Gellir eu defnyddio i adnewyddu a gwella eiddo.

Energy-efficiency-advice
Mae'r Grant Cymorth Cynnal a Chadw ac Atgyweirio ar gael i berchnogion tai sydd dros 60 oed er mwyn helpu i dalu am atgyweiriadau hanfodol i'w heiddo.