Skip to main content

Gwirfoddoli a Lleoliadau Gwaith

Mae modd i'n Swyddog Cyswllt Cyflogaeth roi cymorth i chi gael mynediad i gyfleoedd gwirfoddoli a lleoliadau gwaith. Mae gyda nhw gysylltiadau uniongyrchol â chyfleoedd cyflogaeth ym mhob sector. 

Mae modd i'n carfanau gwybodus helpu gydag unrhyw gwestiynau a'ch helpu i gael gafael ar gyngor a gwybodaeth.  

Trwy gysylltu â chynlluniau newydd sy'n seiliedig ar gyflogaeth, bydd Swyddogion Cyswllt Cyflogaeth yn ceisio cefnogi cyfleoedd lleol yn ystod adeg o ddileu swyddi neu pan fydd cyfleoedd yn codi o fewn busnesau, gan ddarparu cymorth i unigolion trwy amrywiaeth o gyfleoedd lles a datblygu. 

Rhagor o wybodaeth: 

Ffôn: 01443 425761 

E-bost: gwaithasgiliau@rctcbc.gov.uk

Welsh Gov logo

 Welsh - Funded by UK Government - stacked

 

English - Powered by Levelling Up
Communities for work