Get on the road to employment banner

Cymorth Cyflogaeth a Chymorth i Gyflogwyr

Mae Carfan 'Gwaith a Sgiliau' Rhondda Cynon Taf yn cynnig ystod o gyngor a chymorth personol i'r rhai sy'n dymuno gwella'u sgiliau, y rhai sydd eisiau dod o hyd i waith, a busnesau lleol sydd eisiau cefnogaeth. 

Jobs-and-training

Cymorth a chyngor ar gyfer dod o hyd i waith, cwblhau ffurflenni cais, sgiliau cyfweliad, hyfforddiant a llawer yn rhagor.

Cymorth a chefnogaeth i gyflogwyr, gan gynnwys grantiau busnes, cyllid, Cymorth i Fusnesau a Phobl, Adnoddau Dynol a gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol.

Welsh Gov logo

 Welsh - Funded by UK Government - stacked

 

English - Powered by Levelling Up
Communities for work