Swyddi Gwag Presennol

Mae rhywbeth i bawb ym maes Gofal Cymdeithasol i Oedolion. Mae gennym amrywiaeth o swyddi llawn amser, rhan amser ac achlysurol. Does dim angen profiad gwaith na chymwysterau arnoch chi, dim ond yr awydd i helpu eraill sydd ei angen – byddwn yn darparu'r gweddill i chi!