Ac yntau'n sefydliad sy'n gwerthfawrogi ei gwsmeriaid, mae Gwasanaethau Arlwyo Cyngor RhCT yn cynnig hyfforddiant sy'n helpu staff i gyflawni'u swyddi mewn modd digonol a hyderus. 

Mae'r hyfforddiant sy'n cael ei ddarparu hefyd ar gael i asiantaethau partner, sefydliadau ac unigolion annibynnol am bris cystadleuol.

Rydyn ni'n cynnig hyfforddiant i'r lefelau canlynol:

CwrsPrisAmserGwybodaeth
Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (Lefel 3)                                                                  £135      3 diwenod                                            Addas i'r rheiny sy'n gyfrifol am ddarparu Cymorth Cyntaf yn y gweithle.
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (Lefel 3)   £55 1 diwenod Addas i'r rheiny mae angen sgiliau Achub Bywyd sylfaenol yn y gweithle. 

Cymorth Cyntaf Paediatreg (Lefel 3)

£89 2 diwenod Addas i'r rheiny sy'n gyfrifol am ddarparu Cymorth Cyntaf Paediatreg yn y gweithle.
Cymorth Cyntaf Paediatreg mewn Argyfwng (Lefel 3)                                                       £59 1 diwenod Addas i'r rheiny mae angen sgiliau Achub Bywyd sylfaenol ar gyfer Paediatreg.
Sgiliau Cynnal Bywyd Sylfaenol a Defnyddio Diffibriliwr Allanol Awtomatig yn Ddiogel (Lefel 2) £35 1/2 diwenod Addas i'r rheiny mae angen sgiliau Achub Bywyd sylfaenol.

Cyrsiau ar y gweill: 

  • Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (Fframwaith Cymwysterau Rheoliadol RQF) 

Cost yr achlysur yw £55 fesul pen. Mae'r cwrs yn cael ei asesu trwy roi'r hyn wedi'i ddysgu ar waith a phrawf theori amlddewis.

Dyma ddyddiad y cwrs nesaf:-

DyddiadLleoliadAmser
Dydd Mawwrth 21 Ebrill 2020

Tŷ Trevithick

Abercynon

Aberpennar

CF45 4UQ

09.30-16.30
Dydd Iau 21 Mai 2020

Tŷ Trevithick

Abercynon

Aberpennar

CF45 4UQ

09.30-16.30
Dydd Mawrth 16 Mehefin 2020

Tŷ Trevithick

Abercynon

Aberpennar

CF45 4UQ

09.30-16.30
Dydd Gwener 17 Gorffennaf 2020

Tŷ Trevithick

Abercynon

Aberpennar

CF45 4UQ

09.30-16.30
 
  • Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - Cwrs gloywi (Fframwaith Cymwysterau Rheoliadol RQF) – Lefel 3

Cost yr achlysur yw £89 fesul pen. Mae'r cwrs yn cael ei asesu trwy roi'r hyn wedi'i ddysgu ar waith a phrawf theori amlddewis. 

Dyma ddyddiad y cwrs nesaf:-

Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (Fframwaith Cymwysterau Rheoliadol RQF)
 Dyddiad Lleoliad Amser

2 ddiwrnod:

Dydd Iau 30 Ebrill 2020

Dydd Gwener 1 Mai 2020

Tŷ Trevithick

Abercynon

Aberpennar

CF45 4UQ

 09.30-16.00

Rhagor o fanylion

Mae'r cyrsiau'n cael eu cynnal gan ein hyfforddwyr profiadol mewn lleoliadau gwahanol ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf. Mae modd trefnu gweithdai a chyrsiau at ofynion unigol drwy gais. Bydd y rhain yn cael eu haddasu i fodloni anghenion cleientiaid.

Mae ein hyfforddwyr yn ychwanegu at y broses ddysgu trwy rannu eu profiadau personol ym maes arlwyo yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Mae bod yn rhan o waith arlwyo ar raddfa fawr bob dydd yn sicrhau bod pawb yn derbyn yr wybodaeth fwyaf perthnasol a diweddar mewn ffordd gyfeillgar a hawdd ei deall.

Mae Swyddogion Cefnogi Sicrhau Ansawdd, sy'n monitro safonau diogelwch ac ansawdd bwyd, ar gael i ddarparu gwasanaethau ymgynghori sy'n cynnwys archwilio hylendid, cyngor ar hylendid, a datblygu dogfennau Dadansoddi Peryglon.

Cysylltu â ni

I gadw lle ar y cwrs, cysylltwch â ni a bydd aelod o'r garfan hyfforddi yn cysylltu â chi er mwyn cadarnhau a oes lle.

Gwasanaethau Arlwyo

 

E-bost: gwasanaethauarlwyo@rhondda-cynon-taf.gov.uk
Ffôn: 01443 281470

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.