Skip to main content

Strategaeth Gwasanaeth y Llyfrgelloedd 2022 hyd 2025

Mae llyfrgelloedd yn chwarae rôl allweddol mewn cymunedau. Maen nhw'n darparu lle i'r gymuned sydd am ddim ac sy'n hygyrch i bawb. Maen nhw'n darparu mynediad i ystod eang o gyfleusterau, gan gynnwys defnyddio cyfrifiaduron a'r rhyngrwyd am ddim, mynediad hawdd at wybodaeth a chyngor, llyfrau a gweithgareddau dysgu ac, yn bwysig iawn, maen nhw'n hwyluso rhyngweithio cymdeithasol.

Gweledigaet a cynllun gweithredu ar gyfer llyfrgelloedd yn Rhondda Cynon Taf