Skip to main content
Hafan>Trigolion>Llyfrgelloedd

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnig gwasanaeth llyfrgelloedd cynhwysfawr i drigolion y Fwrdeistref Sirol, sy'n cynnwys 13 llyfrgell; 2 lyfrgell symudol; gwasanaeth llyfrgell yn y cartref, lle mae llyfrau'n cael eu hanfon i gartrefi defnyddwyr; gwasanaeth y llyfrgelloedd i ysgolion; yn ogystal â gwasanaethau ar-lein ac e-lyfrau.

Er 2015, mae'r Cyngor wedi buddsoddi dros £1.7miliwn er mwyn gwella a moderneiddio Gwasanaeth y Llyfrgelloedd.

Llyfrgelloedd

Libraries-Locations
Dod o hyd i lyfrgelloedd, oriau agor a gwasanaethau.
Join

Sut i ymaelodi â’ch llyfrgell leol.

Search

Chwilio, archebu  neu  adnewyddu llyfr, DVD, CD neu Lyfr Llafar ar-lein 

Renew-a-Book

Archebu neu adnewyddu llyfr, DVD, CD, neu Lyfr Llafar ar-lein 

Computers

Defnydd o gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd yn eich llyfrgell leol yn rhad ac am ddim. 

Childrens-Library

Adnoddau ac achlysuron i blant a phobl ifainc. 

Online-Resources

Defnydd rhad ac am ddim o adnoddau ar-lein gyda’ch aelodaeth llyfrgell

Archive

Chwiliwch am wybodaeth hanesyddol leol a theuluol

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau