Skip to main content

Parcio – Rhoi gwybod am drosedd

Cewch chi ddirwy barcio gan Gyngor Rhondda Cynon Taf am dorri rheoliadau parcio unrhyw faes parcio'r Cyngor neu unrhyw reoliadau traffig ar y strydoedd.

Mae Grŵp Parcio De Cymru yn cynorthwyo gyda'r gwaith gorfodi drwy ddeilio â thaliadau, heriau a sylwadau a thrwy ymgymryd â'r gwaith o brosesu pob Hysbysiad Cosb Benodedig y mae'r Cyngor yn eu cyflwyno.

Dyma feysydd lle y caiff Rheolau Parcio Sifil eu gorfodi

  • Meysydd parcio oddi ar y stryd y mae'r Cyngor yn eu rheoli ar hyn o bryd
  • Llinellau ac arwyddion rheoli traffig ar y stryd e.e. llinellau melyn dwbl, lleoedd parcio i breswylwyr, clirffyrdd ysgolion (llinellau igam-ogam)
Noder: Heddlu De Cymru sydd ag awdurdodaeth dros faterion megis parcio ar lwybrau troed, rhwystrau ar dramwyfeydd a phob trosedd gysyslltiedig â thraffig sy'n symud.

Rhoi gwybod am drosedd parcio

Mae modd i chi roi gwybod am drosedd barcio ar-lein