Oherwydd y datblygiadau parhaus o ran y Coronafeirws yng Nghymru a Rhondda Cynon Taf, a'r angen i staff weithio mewn gwasanaethau sydd wedi’u blaenoriaethu, am y tro, fyddwn ni ddim yn cynnig y gwasanaeth Parcio – Rhoi gwybod am drosedd.

Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Cewch chi ddirwy barcio gan Gyngor Rhondda Cynon Taf am dorri rheoliadau parcio unrhyw faes parcio'r Cyngor neu unrhyw reoliadau traffig ar y strydoedd.

Mae Grŵp Parcio De Cymru yn cynorthwyo gyda'r gwaith gorfodi drwy ddeilio â thaliadau, heriau a sylwadau a thrwy ymgymryd â'r gwaith o brosesu pob Hysbysiad Cosb Benodedig y mae'r Cyngor yn eu cyflwyno.

Dyma feysydd lle y caiff Rheolau Parcio Sifil eu gorfodi

  • Meysydd parcio oddi ar y stryd y mae'r Cyngor yn eu rheoli ar hyn o bryd
  • Llinellau ac arwyddion rheoli traffig ar y stryd e.e. llinellau melyn dwbl, lleoedd parcio i breswylwyr, clirffyrdd ysgolion (llinellau igam-ogam)
Noder: Heddlu De Cymru sydd ag awdurdodaeth dros faterion megis parcio ar lwybrau troed, rhwystrau ar dramwyfeydd a phob trosedd gysyslltiedig â thraffig sy'n symud.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.