Os oes un o’r problemau canlynol yn berthnasol i lamp stryd, mae modd rhoi gwybod i ni drwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein:
  • Mae’r golau wedi cael ei diffodd neu wedi pylu 
  • Mae'r golau ymlaen yn ystod y dydd
  • Mae'r golau'n fflachio  
Goleuadau stryd - rhoi gwybod am broblem ar-lein
Rhoi gwybod am broblem yn ymwneud â goleuadau stryd gan ddefnyddio'n map rhyngweithiol ar-lein.

Goleuadau Stryd - Achosion argyfwng 

Os oes gan lamp stryd un o'r problemau canlynol, ffoniwch 01443 425001 yn ystod oriau swyddfa neu 01443 425011 gyda'r nos a thros y penwythnos.

  • Mae colofn neu ben lamp yn achosi perygl neu wedi cael difrod 
  • Mae drws y golofn ar goll
  • Mae gwifrau mewn golwg

Goleuadau am ran o’r nos

Mae tua 50%  o oleuadau stryd y Cyngor yn gweithredu am ran o’r nos. Mae hyn yn golygu bod tua 14,000 o oleuadau stryd yn cael eu diffodd rhwng hanner nos a 5am. I gael rhagor o wybodaeth a rhestr o gwestiynau cyffredin, ewch i Goleuadau stryd am ran o’r nos - Cwestiynau Cyffredin

Y Priffyrdd

Os ydy'r golau stryd dan sylw wedi'i leoli ar yr M4, A470 neu'r A465 (Ffordd Blaenau'r Cymoedd), ffoniwch Traffig Cymru ar 0845 602 6020.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Fel arfer, bydd toriadau pŵer yn cael eu trwsio o fewn 5 niwrnod gwaith.  Os ydy'r broblem yn ymwneud â chyflenwad trydan y lamp, rydyn ni'n rhoi gwybod i'r cwmni trydan lleol, sydd fel arfer yn mynd i'r afael â'r broblem o fewn 8 diwrnod gwaith.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.