Mae modd i chi roi gwybod am broblem cludiant i’r ysgol drwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

Rhoi gwybod i ni am broblem cludiant ysgol drwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.