Cludiant i'r Ysgol a'r Coleg

school-transport

Gweld diweddariadau brys yr ysgol a Thrafnidiaeth coleg.

School-bus-routes

Gwybodaeth am lwybrau bysiau ysgol a'r amseroedd casglu a gollwng. 

bus-passes

Manylion tocynnau bysiau ysgol, sut i roi gwybod am docyn wedi'i golli a sut i brynu sedd wag.

school-transport
Gwybodaeth am gludiant i ysgolion ar gyfer plant sydd ag anghenion addysgol arbennig.
school-transport
Gweld y polisi a'r trefniadau cludiant i'r coleg.
school-transport
Rhaid i'r disgyblion gydymffurfio â safon dderbyniol o ran ymddygiad ar gludiant i'r ysgol.
apply-for-dropped-kerb
Gweld cwestiynau cyffredin ynglŷn â chludiant i'r ysgol.
bus-passes
Gwybodaeth am beth i'w wneud os yw'ch tocyn bws ysgol wedi'i golli neu wedi'i ddwyn.