Tocynnau bws ar gyfer teithio i’r Ysgol/Coleg

Rhaid i ddisgyblion Ysgol Uwchradd a Coleg fod â’u tocynnau bws yn eu meddiant ar bob adeg. Os nad ydy disgybl yn dangos ei docyn teithio i yrrwr y bws, fydd e/hi ddim yn cael teithio ar y bws. DIM TOCYN DIM TEITHIO.

Da o beth fyddai i ddisgyblion a rhieni/ gwarcheidwaid gyrraedd y safle bws o leiaf 10 munud cyn yr amserlen, gan nad yw'r amseroedd yn bendant oherwydd llif y traffig ac ati.  

Rhaid i riant neu warcheidwad cyfrifol sydd â phlentyn yn yr ysgol gynradd fod wrth y safle bysiau o leiaf 10 munud cyn yr amser sydd wedi'i nodi yn yr amserlen.