Skip to main content

Ymgynghori ar Gynllunio Datblygu

Ymgynghoriadau blaenorol

Canllawiau Cynllunio Atodol (Drafft) - Tai Amlfeddiannaeth

 

Chwefror/Mawrth 2015 - Canllawiau Cynllunio Atodol

O'r 5ed Chwefror - 5ed Mawrth 2015 bu’r Cyngor yn ymgynghori ar y dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft canlynol: Cyflogaeth a Sgiliau, a Datblygu Fflatiau - Addasiadau ac Adeiladau Newydd

Chwefror/Ebrill 2014 -Ardoll Seilwaith Cymunedol ~ Datganiad o Addasiadau i’r Atodiad Rhestr Codi Tâl (Drafft)

Rhwng 28 Chwefror 2014 a 10 Ebrill 2014, cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ar yr Ardoll Seilwaith Cymunedol ~ Datganiad o Addasiadau Atodiad Rhestr Codi Tâl (Drafft).

Mehefin 2013/Awst 2013 - Ymgynghoriad Ardoll Seilwaith Cymunedol

Rhwng 27 Mehefin 2013 a 7 Awst 2013, cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ar yr Atodiad Rhestr Codi Tâl Ardoll Seilwaith Cymunedol (Drafft).

Rhagfyr 2012/Ionawr 2013 – Ymgynghoriad Ardoll Seilwaith Cymunedol

Rhwng 4 Rhagfyr 2012 a 14 Ionawr 2013, cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ar Atodlen Ddrafft Ragarweiniol o Daliadau yr Ardoll Seilwaith Cymunedol.

Mawrth/Ebrill 2010 – Ymgynghoriad Arfarniad Cynaliadwyedd

Rhwng 4 Mawrth a 16 Ebrill 2010, cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ar yr Arfarniadau o Gynaliadwyedd a gafodd eu cyflwyno yn ystod yr ymgynghoriadau safle adneuo ac amgen.

Ionawr/Chwefror 2010 – Ymgynghoriad ar y Newidiadau Canolbwyntiedig

Rhwng 14 Ionawr a 24 Chwefror 2010, cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ar y newidiadau canolbwyntiedig.

Mehefin/Gorffennaf 2009 – Ymgynghoriad ar y gofrestr Safleoedd Amgen

Rhwng 11 Mawrth a 22 Gorffennaf 2009, cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ar y gofrestr Safleoedd Amgen.

Chwefror/Mawrth 2009- Ymgynghoriad ar Gynllun Datblygu lleol drafft adneuo

Rhwng 5 Chwefror a 26 Mawrth 2009, cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ar y Drafft Adneuo Cynllun Datblygu Lleol

Chwefror/Mawrth 2009 – Asesiad Safleoedd Amgen / Amgylcheddol Strategol a'r ymgynghoriad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 

Rhwng 5 Chwefror a 26 Mawrth 2009, cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ar yr Asesiad Safleoedd Amgen / Amgylcheddol Strategol a'r ymgynghoriad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.

Ionawr/Chwefror 2007 - Ymgynghoriad ar Strategaeth Ffafriol

Rhwng 11 Ionawr a 21 Chwefror 2007, cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ar y Cynllun Datblygu Lleol: Strategaeth Ffafriol (2006-2021).

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni:

Adfywio a Chynllunio

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf,
Llawr 2,

2 Llys Cadwyn,

Pontypridd,

CF37 4TH

Ffôn: 01443 281129

Gallwch chi gael rhagor o ganllawiau mewn perthynas â'r prawf cadernid ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio. Gweler y ddolen isod.

Dolenni perthnasol

Gwefan Llywodraeth Cymru