Skip to main content

Chwilio am ailgylchu

Mae'r cyfleuster chwilio A-Y newydd bellach ar gael ac mae'n cynnwys cannoedd o eitemau. Mae'n bosibl nad ydyn ni wedi meddwl am eich eitem neu efallai rydyn ni wedi defnyddio gair arall. Ewch ati i awgrymu'r eitem a byddwn ni'n dod o hyd i wybodaeth am sut i'w hailgylchu, rhoi gwybod i chi a'i hychwanegu at y rhestr er budd pawb arall.

Beth mae modd imi ei ailgylchu a ble?

Nodwch eich cyfeiriad isod a byddwn ni'n esbonio sut mae modd cael gwared ar yr eitemau yma.