Gwastraff ac Ailgylchu

Calender

Diwrnodau Casglu Gwastraff

Dewch o hyd i'ch diwrnod casglu ailgylchu a gwastraff gan ddefnyddio ein cyfleuster chwilio cod post.
information
Angen rhagor o fagiau?
Codwch fagiau ailgylchu a gwastraff bwyd o fannau casglu lleol.
What-can-i-recycle
Beth alla i ei ailgylchu?
Rhagor o wybodaeth am beth i'w roi yn eich bagiau.
LawnMower
Gwybodaeth am Gasgliadau Gwastraff Gwyrdd

Dysgu rhagor am sut i drefnu casgliad gwastraff gwyrdd dros y gaeaf.

workplace-recycling-for-recycling-page
Recycling-Food-Waste-welsh
Clear-bag-recycling

Gweld beth mae modd i chi ei waredu yn eich bagiau ailgylchu clir ar gyfer casglu o ymyl y ffordd.

Food-Recycling

Gweld beth allwch chi ei roi yn eich bagiau ailgylchu bwyd i'w casglu o ymyl y ffordd a gofyn am fin gwastraff bwyd

Recycling-Truck
Os yw'ch gwastraff ailgylchu heb ei gasglu ar ôl 24 awr, fe gewch chi roi gwybod i ni amdano.
Nappy

Rhagor o wybodaeth am y cynllun ailgylchu cewynnau o ymyl y ffordd wythnosol AM DDIM.

Trefnu gwasanaeth casglu eitemau mawr gan ddefnyddio ein system.
Gofyn am gadi/fin gwastraff newydd.
Gweld beth gewch chi ei roi yn eich bagiau du a faint o fagiau du y cewch eu rhoi allan i'w casglu o ymyl y ffordd.

Rhoi gwybod am wastraff sydd heb gael ei gasglu.

Mae modd i aelwydydd wneud cais am fagiau ychwanegol ar gyfer rhagor o wastraff cyffredinol.

Mae modd gwneud cais i gael cymorth gyda chasgliadau ar gyfer trigolion sy'n cael anawsterau corfforol wrth symud eu deunydd ailgylchu neu wastraff cyffredinol i'w man casglu.

Gweld sut i ailgylchu eitemau bob dydd wrth ymyl eich ffordd ac eitemau anarferol mewn lleoliadau fel canolfannau ailgylchu, siopau ailddefnyddio ac archfarchnadoedd.

Rhagor o wybodaeth am ein hachlysuron cymunedol, canolfan ymwelwyr byd addysg a chael mynediad at ystod o adnoddau dysgu

Dod o hyd i'ch Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned leol neu fanciau ailgylchu.

Gweld sut i gael gwared ar eich gwastraff anifeiliaid anwes ac anifeiliaid eraill.

Cofrestru ar gyfer y cynllun ailgylchu gwastraff anymataliaeth o ymyl y ffordd.

Trefnu i'ch gwastraff clinigol gael ei gasglu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.  

Mae modd ailgylchu batris yn eich Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned lleol.

Gweld lle i fynd â dodrefn diangen i'w ailgylchu.

Nod y Sied, Siopau Ailddefnyddio yw darparu cyfleusterau ailgylchu ac ailddefnyddio ychwanegol i drigolion yn ardaloedd Cwm Rhondda, Cwm Cynon a Thaf-elái.

Bydd Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Tŷ Amgen, Llwydcoed, yn derbyn asbestos o gartrefi.

Sbarion cegin yw tua 30% o gynnwys eich bin ac mae modd troi gwastraff gardd yn gompost ar gyfer eich gardd.