Skip to main content

Angen rhagor o fagiau?

Mae modd prynu sachau ychwanegol ar gost o £3 yr un ar yr adeg cofrestru, neu ar ôl hynny.

Rhaid i'r sachau aros yn yr eiddo os yw preswylydd yn symud cyfeiriad, fel bod modd i'r preswylwyr newydd eu defnyddio.

Mae modd i gatrefi weid'u cofrestru a pherchnogion tai newydd brynu rhagor a sachau gwastraff gwyrdd ar-lein.

Mae modd i gwsmeriaid sydd wedi cofrestru brynu rhagor o sachau gwastraff gwyrdd ar-lein