Skip to main content

Gwastraff heb ei gasglu

Rydyn ni'n ei gwneud hi'n ofynnol i bob eiddo sydd angen gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd gofrestru eu manylion

Fydd gwastraff gwyrdd ddim yn cael ei gasglu o gartrefi sydd heb gofrestru. 

Mae modd i chi gofrestru ar-lein neu ein ffonio ni ar 01443 425001.

Os ydych chi wedi cofrestru ac wedi gwirio'ch diwrnod casglu, a bod eich sachau gwastraff gwyrdd heb eu casglu cyn pen 24 awr ar ôl y diwrnod sydd wedi'i drefnu ar eich cyfer, mae modd i chi roi gwybod am wastraff heb ei gasglu ar-lein