Skip to main content

Dogfennaeth a Pholisïau

Mae modd i'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant roi cyngor i athrawon ar;

  • Technegau a strategaethau addysgu
  • Rheolaeth ystafell ddosbarth a deunyddiau cwricwlwm
  • Datblygu Cwricwlwm
  • Addysgu uniongyrchol
  • Cymorth arbenigol rhan amser neu fynediad at gynorthwywyr cynnal dysgu
  • Adnoddau a hyfforddiant arbenigol
Generic-Icon
Gwybodaeth am y gwasanaeth