Cydraddoldeb, Cynhwysiant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol