Nodwch rif eich cartref a'ch côd post i chwilio am ysgolion yn eich dalgylch chi.

Nodwch eich cyfeiriad i weld y canlyniadau

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.