Mae gyda Rhondda Cynon Taf 4 Ysgol Feithrin/Cyfleuster Blynyddoedd Cynnar, 117 o ysgolion cynradd, 19 o ysgolion uwchradd a 4 Ysgol Arbennig.
Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf,

Tŷ Trevithick
Abercynon
Aberpennar
CF45 4UQ

Ffôn: 01443 744000
Ffacs: 01443 744023

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.