Mae gan Gyngor Rhondda Cynon Taf 98 ysgol gynradd, 13 ysgol uwchradd, 4 ysgol pob oed 3-16/19 oed a 4 ysgol ar gyfer rheiny ag anghenion addysgol arbennig.              
Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf,

Tŷ Trevithick
Abercynon
Aberpennar
CF45 4UQ

Ffôn: 01443 744000
Ffacs: 01443 744023

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.