Skip to main content

Chwilio am ysgolion yn Rhondda Cynon Taf

Gwybodaeth am ysgolion yn eich ardal leol, gan gynnwys cyfeiriadau, rhifau ffôn a manylion y Pennaeth.

Hendreforgan Primary School

Diwrnodau Hyfforddiant mewn Swydd (HMS)
Dyddiad cau
Dydd Llun 22 Gorffennaf 2024
Rheswm
INSET Day
Math

Ysgol Gynradd

Pennaeth Ysgol

Mr A Hughes

Rhif ffôn

01443 672394

Rhif ffacs

01443 675076

Cyfeiriad

Heol- Y- Mynydd
Hendreforgan, Gilfach Goch
Porth
Rhondda Cynon Taf
CF39 8UH

Dod o hyd i Hendreforgan Primary School ar fap