Skip to main content

Chwilio am ysgolion yn Rhondda Cynon Taf

Gwybodaeth am ysgolion yn eich ardal leol, gan gynnwys cyfeiriadau, rhifau ffôn a manylion y Pennaeth.

Hendreforgan Community Primary School

Diwrnodau Hyfforddiant mewn Swydd (HMS)
Dyddiad cau
Dydd Llun 28 Mawrth 2022
Rheswm
Staff Training
Dyddiad cau
Dydd Llun 25 Ebrill 2022
Rheswm
Staff Training
Dyddiad cau
Dydd Llun 06 Mehefin 2022
Rheswm
Staff Training
Math

Ysgol Gynradd

Pennaeth Ysgol

Mr A Hughes

Rhif ffôn

01443 672394

Rhif ffacs

01443 675076

Cyfeiriad

Hendreforgan
Gilfach Goch
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF39 8UH

Dod o hyd i Hendreforgan Community Primary School ar fap