Skip to main content

Cyllid Myfyrwyr - Addysg Bellach

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru bellach yn gyfrifol am brosesu, asesu a thalu cyllid myfyrwyr ar gyfer pob cais.

Cyflwyno cais

Am fanylion ar sut i gyflwyno cais am gyllid myfyrwyr, ewch i:

Gwnewch yn siŵr bod eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer a'ch cyfrinair wrth law wrth alw.

Cyflwyno Dogfennau

Os oes gennych unrhyw ddogfennau i'w cyflwyno i gefnogi'ch cais, anfonwch nhw i'r cyfeiriad canlynol.

Cofiwch gynnwys y manylion isod pan fyddwch chi'n cyflwyno dogfennau trwy'r post i osgoi oedi wrth baru'ch dogfennau â'ch cofnod;

  • Enw llawn
  • Rhif Cyfeirnod Cwsmer
  • Cyfeiriad (cartref)
Cyllid Myfyrwyr Cymru

Blwch post 211,

Cyffordd Llandudno,

LL30 9FU

Ffôn: 0300 200 4050

Mae modd ichi ddod o hyd i Gyllid Myfyrwyr Cymru ar Facebook a Twitter.