Skip to main content

Derbyn Disgyblion – Apelio

Yn y mwyafrif o achosion, rydyn ni’n cynnig lleoedd i blant yn ysgol dewis cyntaf eu rhieni/cynhalwyr.

Fodd bynnag, os does dim modd i’r plentyn gael lle yn yr ysgol dewis cyntaf, mae modd i rieni/cynhalwyr apelio at Banel Apêl Annibynnol.

Nodwch fod dim modd apelio yn erbyn lleoedd Cyn-meithrin neu Feithrin, gan fod hyn yn ddarpariaeth anstatudol.

I gael rhagor o gyngor/gwybodaeth am apeliadau derbyn disgyblion, bwriwch olwg ar lyfryn Dechrau’r Ysgol (pdf) neu gysylltu â’r Garfan Derbyn Disgyblion (gwelwch isod).

Gwasanaeth Materion Derbyn Disgyblion

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant

Tŷ Trevithick

Abercynon

Aberpennar

CF45 4UQ

Rhif ffôn: 01443 744232