Skip to main content

Taliadau Eraill i Ysgolion

Mae modd i rai ysgolion dderbyn taliadau ar-lein am amrywiaeth o eitemau e.e. teithiau ysgol, gweithgareddau, gwersi cerddoriaeth, gwisg ysgol a chludiant ysgol.

Bydd eich ysgol yn rhoi gwybod i chi pa eitemau mae modd talu amdanyn nhw ar-lein.

Sylwch: Ar gyfer gwibdeithiau mae'n rhaid eich bod chi wedi cael cadarnhad bod lle i'ch plentyn cyn talu.

Talu Ar-lein

Dewiswch eich ysgol o'r rhestr yn nhrefn yr wyddor isod i weld yr opsiynau talu sydd ar gael:

Ysgolion sy'n derbyn taliadau ar-lein ar gyfer gwibdeithiau

 

Canolfan Addysg Tai

 

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymuned Abercynon

Taliadau i Ysgol Gynradd Aberdâr yr Eglwys yng Nghymru

Taliadau i Ysgol Gymunedol Aberdâr

Taliadau i Ysgol Gynradd Parc Aberdâr

Taliadau i Ysgol Gynradd Abernant

Taliadau i Ysgol Gynradd Alaw

Taliadau i Ysgol Gynradd Blaengwawr

Taliadau i Ysgol Gynradd Bodringallt

Taliadau i Ysgol Gyfun Bryncelynnog

Taliadau i Ysgol Gynradd Brynnau

Taliadau i Ysgol Gynradd Caegarw

Taliadau i Ysgol Gynradd Cap-coch

Taliadau i Ysgol Gynradd Caradog

Taliadau i Ysgol Gyfun y Cardinal Newman Eglwys Gatholig Rhufain

Taliadau i Ysgol Gynradd y Cefn

Taliadau i Ysgol Gynradd Cilfynydd

Taliadau i Ysgol Gynradd Coedpenmaen

Taliadau i Ysgol Gynradd Coed-y-lan

Taliadau i Ysgol Gynradd Craig yr Hesg

Taliadau i Ysgol Gynradd Cwmaman

Taliadau i Ysgol Gynradd Cwm-bach yr Eglwys yng Nghymru

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymuned Cwm-bach

Taliadau i Ysgol Gynradd Cwm Clydach

Taliadau i Ysgol Gynradd Cwmdâr

Taliadau i Ysgol Gynradd Cwmlai

Taliadau i Ysgol Gynradd y Cymer

Taliadau i Ysgol Gynradd Parc y Darren

Taliadau i Ysgol Gynradd y Darren-las

Taliadau i Ysgol Gynradd Dolau

Taliadau i Ysgol Gymuned Glynrhedynog

Taliadau i Ysgol Gynradd Ffynnon Taf

Taliadau i Ysgol Gynradd y Gelli

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymuned Glenbói

Taliadau i Ysgol Gynradd Gwauncelyn

Taliadau i Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn

Taliadau i Ysgol Gynradd yr Hafod

Taliadau i Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen

Taliadau i Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen

Taliadau i Ysgol Gynradd Heol y Celyn

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymuned Hendreforgan

Taliadau i Ysgol Gynradd Hirwaun

Taliadau i Ysgol Gynradd Llanharan

Taliadau i Ysgol Gynradd Llanhari

Taliadau i Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref

Taliadau i Ysgol Gynradd Llantrisant

Taliadau i Ysgol Gynradd Llwydcoed

Taliadau i Ysgol Gynradd Llwyn-crwn

Taliadau i Ysgol Gynradd Llwynypïa

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymuned y Maerdy

Taliadau i Ysgol Arbennig Maesgwyn

Taliadau i Ysgol Gynradd Maes-y-bryn

Taliadau i Ysgol Gynradd Maes-y-coed

Taliadau i Ysgol Gynradd Meisgyn

Taliadau i Ysgol Gyfun Aberpennar

Taliadau i Ysgol Gynradd Oaklands

Taliadau i Ysgol Gynradd y Forwyn Fair Eglwys Gatholig Rhufain

Taliadau i Ysgol Gynradd Parc Lewis

Taliadau i Ysgol Gynradd y Parc

Taliadau i Ysgol Arbennig Park Lane  

Taliadau i Ysgol Gynradd Penderyn

Taliadau i Ysgol Gynradd Pengeulan

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymuned Pen-pych

Taliadau i Ysgol Gynradd Penrhiwceibr

Taliadau i Ysgol Gynradd Pen-rhys

Taliadau i Ysgol Gynradd Pen-y-gawsi

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymuned Pen-yr-englyn

Taliadau i Ysgol Gynradd Pen-y-waun

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymuned Perthcelyn

Taliadau i Ysgol Gynradd Pontrhondda

Taliadau i Ysgol Gynradd Pont-y-clun

Taliadau i Ysgol Gynradd Pont-y-gwaith

Taliadau i Ysgol Uwchradd Pontypridd

Taliadau i Ysgol Gymuned y Porth

Taliadau i Ysgol Gynradd y Rhigos

Taliadau i Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain

Taliadau i Ysgol Gyfun Sant Ioan Fedyddiwr

Taliadau i Ysgol Gynradd y Santes Fererid Eglwys Gatholig Rhufain

Taliadau i Ysgol Gynradd Mihangel Sant Eglwys Gatholig Rhufain

Taliadau i Ysgol Babanod Tonpentre

Taliadau i Ysgol Iau Tonpentre

Taliadau i Ysgol Gymuned Tonyrefail

Taliadau i Ysgol Gynradd Tonysguboriau

Taliadau i Ysgol Babanod Trallwng

Taliadau i Ysgol Gynradd Trealaw

Taliadau i Ysgol Gynradd Tref-y-rhyg

Taliadau i Ysgol Gynradd Trehopcyn

Taliadau i Ysgol Gyfun Treorci

Taliadau i Ysgol Gynradd Treorci

Taliadau i Ysgol Gynradd Trerobart

Taliadau i Tŷ Gwyn

Taliadau i Ysgol Gynradd Tylorstown

Taliadau i Ysgol Gynradd Trewiliam

Taliadau i Ysgol Gyfun y Pant

Taliadau i Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Taliadau i Ysgol Gyfun Rhydywaun

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringallt

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn 

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn-y-forwyn

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Siôn Norton

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

Taliadau i Ysgol Gynradd Gymuned Ynys-boeth

Taliadau i Ysgol Gynradd Ynys-hir

Taliadau i Ysgol Llanhari 

Taliadau i Ysgol Garth Olwg

Taliadau i Ysgol Nant-gwyn

Taliadau i Ysgol Hen Felin 

Taliadau i Ysgol Tŷ Coch / Buarth y Capel