Taliadau i Ysgolion

Dinner

Talu am ginio ysgol ar-lein.

Credit-Cards

Gwnewch daliadau ar-lein i'ch ysgol am eitemau a gwasanaethau megis gwibdeithiau, gwersi cerddoriaeth, gwisg ysgol, cludiant ysgol ac yn y blaen.

Calender

Mae Hysbysiad Cosb Benodedig am Beidio â Mynychu'r Ysgol (FPN) yn ddewis amgen i erlyn rhieni / gwarcheidwaid / cynhalwyr (gofalwyr) sydd ddim yn sicrhau bod eu plentyn yn mynd i'r ysgol yn rheolaidd.