Skip to main content

Ysgolion sy'n Derbyn Taliadau Ar-lein

 
YsgolModd talu am Brydau Ysgol Ar-leinModd talu am Wibdeithiau Ysgol ac Eitemau Eraill Ar-lein

Ysgol Gynradd Tref Aberdâr yr Egwlys yng Nghymru          

Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Gymuned Abercynon

Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gymunedol Aberdâr

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Parc Aberdâr

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Abernant

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Alaw

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Blaengwawr

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Bodringallt

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gyfun Bryncelynnog

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Brynnau

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Caegarw

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Cap-coch                         

 Oes  Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Caradog

 Oes

Oes

Ysgol Gyfun y Cardinal Newman Eglwys Gatholig Rhufain

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd y Cefn

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Cilfynydd

 Oes 

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Coedpenmaen

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Coed-y-lan

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Craig-yr-hesg

 Oes 

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Cwmaman

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Cwm-bach yr Eglwys yng Nghymru

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Cymuned Cwm-bach

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Cwm Clydach

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Cwmdâr

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Cwmlai

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd y Cymer

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Parc y Darren

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd y Darren-las

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Dolau

 Oes

Oes

Ysgol Gymuned Glynrhedynog

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Gymuned Hendreforgan

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Ffynnon Taf

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd y Gelli

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Glen-bói

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Gwauncelyn

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd yr Hafod

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Heol y Celyn

 Oes 

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Hirwaun

 Oes 

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Llanharan

 Oes 

Oes

Ysgol Gynradd Llanhari

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Llantrisant

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Llwydcoed

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Llwyn-crwn

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Llwynypïa

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Gymuned y Maerdy

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Arbennig Maesgwyn

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Maes-y-bryn

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Maes-y-coed

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Meisgyn

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gyfun Aberpennar

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Oaklands

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd y Forwyn Fair Eglwys Gatholig Rhufain

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Parc Lewis

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd y Parc

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Arbennig Park Lane

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Gymuned Penderyn

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Pengeulan

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Pen-pych

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Penrhiwceibr

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Pen-rhys

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Penygawsi

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Pen-yr-englyn

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Pen-y-waun

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Perthcelyn

 Oes 

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Pontrhondda

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Pont-y-clun

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Pont-y-gwaith

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Uwchradd Pontypridd

 Oes

Oes

Ysgol Gymuned y Porth

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd y Rhigos                           

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gyfun Sant Ioan Fedyddiwr

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd y Santes Fererid Eglwys Gatholig Rhufain

 Oes 

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Mihangel Sant Eglwys Gatholig Rhufain

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Canolfan Addysg Tai

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Babanod Tonpentre

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Iau Tonpentre

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Trealaw                             

Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gymuned Tonyrefail

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Tonysguboriau

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Babanod Trallwng

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Tref-y-rhyg

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Trehopcyn

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gyfun Treorci

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Treorci

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Trerobart

 Oes

Oes

Tŷ Gwyn

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Tylorstown

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Trewiliam

 Oes

Oes

Ysgol Gyfun y Pant

 Oes

Oes

Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

 Oes

Oes

Ysgol Gyfun Rhydywaun

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringallt

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn-y-forwyn

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Gymrafeg Pont Siôn Norton

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

 Oes

Oes

Ysgol Gynradd Gymuned Ynys-boeth

 Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Gynradd Ynys-hir

 Oes

Oes

Ysgol Garth Olwg

Oes

Oes

Ysgol Llanhari

Oes 

Oes

Ysgol Nantgwyn

 Oes

Oes

Ysgol Hen Felin

Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Ysgol Ty Coch / Buarth y Capel

Oes

Ddim ar gael ar hyn o bryd