Cafodd Ysgol Gynradd Cymuned Cwm-bach ei hagor yn 2012 yn sgil cyfuno Ysgol Feithrin Cwm-bach, Ysgol Babanod Cwm-bach ac Ysgol Iau Cwm-bach.
cwmbachre-design
cwmbach-artist-impression

Yn 2013, symudodd yr ysgol i adeilad newydd mwy o faint ar safle Ysgol Iau Cwm-bach. Cyfunwyd hen adeilad Ysgol Iau Cwm-bach yn rhan o'r ysgol.

Mae'r estyniad yn cynnwys 5 dosbarth babanod, ynghyd â meithrin, neuadd, adeiladau ategol ac ardal gemau aml-ddefnydd o ansawdd da iawn.

Hoffech chi ragor o wybodaeth am y prosiect yma? Anfonwch ebost i Garfan Ysgolion yr 21ain Ganrif

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.