Skip to main content

Ysgolion ar gau ar fyr rybudd

Penderfyniad y penaethiaid a chyrff llywodraethu ysgolion yw p'un ai gau ysgol neu'i chadw ar agor.

Os oes unrhyw ymholiadau gyda chi, cysylltwch â'r ysgol yn uniongyrchol, felly.

Noder: Caiff gwybodaeth am ysgolion sydd ar gau heddiw ei dileu am 4pm.

Llanilltud Faerdref Primary School
Dydd Gwener 19 Ebrill 2024
Closure day for packing up school - No school for pupils
Dydd Llun 22 Ebrill 2024
Closure day for unpacking - School closed for pupils
Porth Community School
Dydd Iau 02 Mai 2024
Y Goedwig (Nursery to Year 6 pupils) will be closed for the Police and Crime Commissioners Elections