Skip to main content

Ysgolion ar gau ar fyr rybudd

Penderfyniad y penaethiaid a chyrff llywodraethu ysgolion yw p'un ai gau ysgol neu'i chadw ar agor.

Os oes unrhyw ymholiadau gyda chi, cysylltwch â'r ysgol yn uniongyrchol, felly.

Noder: Caiff gwybodaeth am ysgolion sydd ar gau heddiw ei dileu am 4pm.

Bodringallt Primary School
Dydd Gwener 22 Hydref 2021
Queen's Platinum Jubilee Bank Holiday Closure