Tymhorau'r Ysgol, HMS, ac ar gau dros dro

Terms-dates
Dyddiadau'r tymhorau a chyfnodau gwyliau ar gyfer.
Inset-days
Diwrnodau HMS sydd ar y gweill.
Emergency-closures
Gwybodaeth am ysgolion sydd wedi gorfod cau ar fyr rubydd am gyfnod dros dro.