Skip to main content

Campfa

Rydyn ni'n cynnig Ystafell Ffitrwydd fodern sydd ag ystod eang o offer cardiofasgwlaidd ac ymwrthedd. Manteisiwch ar gyngor ein staff proffesiynol sydd wrth law i'ch helpu chi i wneud yn fawr o'ch sesiwn cadw'n heini a chyflawni eich nodau personol.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Sesiwn sefydlu: Am ddim

AbercynonSportdCentre-6

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Campfa Abercynon

AAmserlen Campfa Abercynon
DyddAmser
Llun 06:30 - 21:00
Mawrth 08:30 - 21:00
Mercher 06:30 - 21:00
Iau 08:30 - 21:00
Gwener 06:30 - 21:00
Sadwrn 09:00 - 17:00
Sul 09:00 - 17:00

 

Cyfleusterau'r gampfa
Cyfleusterau'r gampfa
10 x MELIN DRAED
4 x UPEIRIANT BEICIO UNIONSYTH
6 x PEIRIANT CROES YMARFER
2 x PEIRIANT CAMU (POWER MILL)
2 x PEIRIANT RHWYFO (CONCEPT 2)
2 x SKIERG
2 x WATTBIKE
1 x SCIFIT
2 x OCTANE (OCHR)
2 x BEIC OCTANE
2 x BOXMATER
Peiriannau ymwrthedd – ystod insignia
1 x PEIRIANT PWLI ADDASADWY DEUOL (DAP)
1 x CYFARPAR GÊN I'R BAR A CHODI O'R BAR
1 x PEIRIANT YMESTYN AR GYFER CROTH Y GOES
1 x PEIRIANT GWRTHSEFYLL AR GYFER YR YSGWYDDAU
1 x PEIRIANT GWRTHSEFYLL AR GYFER Y FREST
1 x PEIRIANT GWRTHSEFYLL AR GYFER Y COESAU (EISTEDD)
1 x PEIRIANT ESTYN AR GYFER Y COESAU
1 x PEIRIANT CYRLIO AR GYFER Y COESAU (EISTEDD)
1 x PEIRIANT TYNNU
1 x PEIRIANT RHWYFO (EISTEDD)
1 x PEIRIANT AR GYFER CYHYRAU TYNIADOL
Ardal pwysau rhydd
1 x PEIRIANT SYNRGY – AML-DDEFNYDD
1 x CYFARPAR 'POWER RACK' – DWBL
1 x PEIRIANT GWRTHSEFYLL AR GYFER Y COESAU (UNIONSYTH) – Â PHLATIAU PWYSAU
1 x PEIRIANT GWRTHSEFYLL (AR LETHR) – Â PHLATIAU PWYSAU
1 x PEIRIANT RHWYFO (EISTEDD) – Â PHLATIAU
11 x DYMBEL 2-40 CILOGRAM
20 x BARBWYSAU 10-45 CILOGRAM
4 x MAINC ADDASADWY (AR LETHR)
1 x MAINC ADDASADWY (AR OLEDDF)
1 x PLÂT PWYSAU
1 x BAR OLYMPAIDD
20 x BEIC TROELLI LIFECYCLE GX
Cyfres Life Circuit
1 x PEIRIANT RHWYFO (EISTEDD)
1 x PEIRIANT GWRTHSEFYLL AR GYFER YR YSGWYDDAU
1 x SGWAT
1 x PEIRIANT TYNHAU CYHYRAU'R ABDOMEN
1 x PEIRIANT GWRTHSEFYLL AR GYFER Y FREST
1 x PEIRIANT ESTYN AR GYFER Y COESAU
1 x PEIRIANT CYRLIO AR GYFER Y CYHYRAU DEUBEN
1 x PEIRIANT TYNNU AR GYFER CYHYRAU LLYDAN Y CEFN (LATS)
1 x PEIRIANT GWRTHSEFYLL AR GYFER Y CYHYRAU TRIPHEN
1 x PEIRIANT CYRLIO AR GYFER Y COESAU
1 x ARDAL AR GYFER Y CYHYRAU CRAIDD/OERI – 2 FAN

Croeso i unrhyw un  sy'n 11 oed neu'n hŷn ddefnyddio'r gampfa. O ganlyniad i resymau sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch, rhaid ichi fod yn 16 oed neu'n hŷn i ddefnyddio'r pwysau rhydd. Does dim hawl gyda gwylwyr i fod yn y  gampfa.