Skip to main content

Dosbarthiadau a Gweithgareddau

Dawnsio Zumba, ymlacio gyda Ioga, neidio gyda Thrampolino Mini neu ymladd yn iach gyda dosbarth Bocsfeistr - mae rhywbeth at ddant pawb yng Nghanolfan Hamdden y Ddraenen Wen.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Dosbarthiadau a Gweithgareddau – Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen

Dosbarthiadau a Gweithgareddau
Dydd LlunAmser
Ymarferion Cylch yn y Gampfa 09:30 - 10:30

Dosbarth Trampolinio i Blant

15:45 - 18:45

Urban Rebound

17:15 - 17:45
Corffeithaf 18:00 - 18:45
Pwysfocsio 18:00 - 19:00
Troelli 19:00 - 20:00
Ioga 19:00 - 20:00
Dydd Mawrth 
Ymarferion Cylch Dwysedd Isel 08:30 - 09:30
Erodynhau 09:30 - 10:30
Ffitrwydd Ymarferol 18:00 - 19:00
Troelli 19:00 - 20:00
Zumba 18:00 - 19:00
Coesau, Boliau a Phenolau 19:00 - 20:00
Dydd Mercher 
Bocsfeistr 08:30 - 09:15
Ymarferion Cylch Dwysedd Isel 09:30 - 10:30
Spinfit 17:00 - 18:00
Corffeithaf 17:30 - 18:15
Troelli 18:00 - 19:00
Ymarferion Cylch 19:00 - 20:00
Dydd Iau 
Pêl ffitrwydd 09:30 - 10:30
Troelli 18:00 - 19:00
Zumba  18:00 - 19:00
Ymarferion Cylch yn y Gampfa 18:15 - 19:00
Ffitrwydd Ymarferol 19:00 - 19:45
Zumba Strong 19:00 - 19:45
Pilates 19:45 - 20:45
Dydd Gwener 
Ymarferion Cylch yn y Gampfa 09:30 - 10:15
Pwysfocsio 10:15 - 11:00
Pilates 10:15 - 11:15
Ymarferion Cylch Dwysedd Isel 11:00 - 12:00
Dydd Sadwrn 
Virtual Spin (Troelli) 10:00 - 11:00
Zumba Strong  10:00 - 11:00
Badminton 14:00 - 15:00
Dydd Sul 
Troelli 10:00 - 11:00
Virtual Spin (Troelli) 11:00 - 12:00

NODWCH: Rydyn ni wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau bod yr amserlen yn gywir ac yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf. Serch hynny, o bryd i'w gilydd, mae ein rhaglen yn newid. Cofiwch hoffi a dilyn ein tudalen Facebook am yr wybodaeth ddiweddaraf. Fel arall, cysylltwch â'r ganolfan am fanylion.

Yn ystod Gwyliau Banc a'r Nadolig, efallai na fydd rhai o'r dosbarthiadau / sesiynau ar gael.