Skip to main content

Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen

Mae canolfannau yn cynnig sesiynau chwaraeon dan do a sesiynau nofio/y gampfa cyfyngedig ynghyd â dosbarthiadau dan do/awyr agored. Mae Canolfannau Llantrisant a Rhondda yn parhau i fod yn ganolfannau brechu torfol, a byddan nhw'n cynnig sesiynau hamdden lle bo modd. Mae amserlenni'n newid ar fyr rybudd wrth i ragor o wasanaethau ddod ar gael. Mae modd i chi lawrlwytho'r Ap Hamdden am Oes am ddim. Does dim angen i chi fod yn aelod i ddarllen yr wybodaeth sydd arno fe. Mae modd i aelodau ei ddefnyddio i drefnu sesiynau hyd at saith diwrnod ymlaen llaw. Gall y rhai nad ydyn nhw'n aelodau ffonio eu canolfan leol.

Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen

Cyfeiriad: Fairfield Lane, Rhydyfelin, CF37 5LN

E - bost: CHDdraenen-wen@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 842873
Download-Leisure-APP-cy
Boxercise-600x500
Bwriwch olwg ar ein dewis ardderchog o ddosbarthiadau Cadwch eich lle nawr!
Gym-Hawthorn-600x500
Dewch i gwrdd â'n staff cyfeillgar ac arbenigol a manteisio ar ein campfa.
Indoor-Activities-600x500
Pêl-rwyd, pêl-droed 5-bob-ochr, badminton, sboncen a thenis bwrdd.
Mae Ddraenen Wen yn croesawu clybiau allanol a sefydliadau chwaraeon.

Oherwydd cyfyngiadau diogelwch yn sgil Covid-19, mae'r ystafell iechyd ar gau am gyfnod amhenodol.

Oriau Agor, Cymorth Cyntaf, Iechyd a Diogelwch, Mynediad a mwy...
Leisure-Video-Banner
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!
Lawrlwytho