Skip to main content

Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen

Bydd ein cyfleusterau hamdden ar gau o 20 Rhagfyr, a bydd y cyfyngiadau Rhybudd COVID Lefel 4. Bydd pob cytundeb aelodaeth misol a blynyddol yn cael ei rewi.

Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen

Cyfeiriad: Fairfield Lane, Rhydyfelin, CF37 5LN

E - bost: CHDdraenen-wen@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 842873
Download-Leisure-APP-cy
Boxercise-600x500
Bwriwch olwg ar ein dewis ardderchog o ddosbarthiadau Cadwch eich lle nawr!
Gym-Hawthorn-600x500
Dewch i gwrdd â'n staff cyfeillgar ac arbenigol a manteisio ar ein campfa.
Indoor-Activities-600x500
Pêl-rwyd, pêl-droed 5-bob-ochr, badminton, sboncen a thenis bwrdd.
Mae Ddraenen Wen yn croesawu clybiau allanol a sefydliadau chwaraeon.

Oherwydd cyfyngiadau diogelwch yn sgil Covid-19, mae'r ystafell iechyd ar gau am gyfnod amhenodol.

Oriau Agor, Cymorth Cyntaf, Iechyd a Diogelwch, Mynediad a mwy...
Leisure-Video-Banner
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!