Skip to main content

Campfa ac Ystafell Ymarferion Cylch

Mae gan y Ddraenen Wen gampfa fodern, gyda chyfleusterau da ynghyd â'r ystafell ymarferion cylch cysylltiedig sy'n boblogaidd iawn gyda chwsmeriaid o bob oed.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Sesiwn sefydlu: Am ddim

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Campfa'r Ddraenen Wen

Hawthorn Timetable

DyddAmser

Llun

08:30 - 21:00

Mawrth

08:30 - 21:00

Mercher

08:30 - 21:00

Iau

08:30 - 21:00

Gwener

08:30 - 20:00

Sadwrn

09:00 - 17:00

Sul

09:00 - 17:00

Cyfleusterau'r gampfa

7 x Melin draed

4 x Peiriant traws-ymarfer (Technogym 2 ac Octane 2)

2 x Peiriant Octane (ochr)

2 x Peiriant traws-ymarfer Octane (eistedd)

2 x Peiriant rhwyfo

6 x Beic (3 x Technogym a 3 x Wattbike)

2 x Beicio Sgil

1 x Peiriant dringo grisiau (Technogym)

1 x Peiriant Skillmill

2 x Pwli deublyg (Peiriannau ceblau)

4 x Peiriant Kinesis (ymwrthedd uwchben, ymwrthedd, pwli uchel, a phwli isel). Peiriannau pwysau amlbwrpas yw'r rhain, mae modd gwneud mwy nag un math o ymarfer arnyn nhw.

1 x Peiriant gwrthsefyll ar gyfer y coesau

1 x Cyfarpar gên i'r bar a chodi o'r bar

1 x Dymbelau 2kg i 32 kg

1 x Rac sgwatiadau gyda barbwysau a phlatiau pwysau

Offer Gym Studio 1

Offer Omnia

2 x Peiriant rhwyfo (Concept 2)

2 wattbikes

Ardal ymestyn

Offer TRX

Plât crynu

Pwysau Kettlebell

Dymbelau 1kg i 10kg

Rholeri ewyn

Peli ymarfer

Grisiau

Ystafell ffitrwydd ymarferol

Offer TRX

Pwysau Kettlebell

Offer Boxsmaster

Bagiau dyrnu

Neidio ar focs

Offer ViPR

Sgipio

Ystafell ymarferion cylch 'Ffitrwydd am Oes'

10 x offer peiriannau

2 x Peiriant traws-ymarfer Octane (eistedd)

Croeso i unrhyw un  sy'n 11 oed neu'n hŷn ddefnyddio'r gampfa. O ganlyniad i resymau sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch, rhaid ichi fod yn 16 oed neu'n hŷn i ddefnyddio'r pwysau rhydd. Does dim hawl gyda gwylwyr i fod yn y  gampfa.

Mae'r ystafell ymarferion cylch 'Ffitrwydd am Oes' yn cynnwys cymysgedd blaengar o ymarferion cardio a gwrthiant. Dyma'r ystafell lle mae modd i chi gymryd rhan mewn dosbarthiadau -  Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen dosbarthiadau.