Skip to main content

Campfa

Croeso i gampfa Canolfan Hamdden Llantrisant, a gafodd ei hadnewyddu a'i moderneiddio yn ddiweddar. Erbyn hyn, mae'r ganolfan yn un o'r lleoliadau hamdden mwyaf poblogaidd yn Rhondda Cynon Taf, diolch i'r cymysgedd ardderchog o gyfarpar, staff cyfeillgar a gwybodus a'r dosbarthiadau.

**Sesiynau cynnar o 6.15am o ddydd Llun i ddydd Gwener ar gyfer Aelodau Hamdden am Oes ***

Mae gan y gampfa 95 o orsafoedd, yr offer diweddaraf ar gyfer ymarferion cardio ac ymwrthiant, offer hyfforddi ymarferol a dewis da o bwysau rhydd.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Sesiwn sefydlu: Am ddim

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen campfa Llantrisant

Llantrisant Timetable
DYDDAMSER
Llun 06:15 - 22:00 (06:15 - 07:00 Aelodau hamdden am oes yn unig)
Mawrth 06:15 - 22:00 (06:15 - 07:00 Aelodau hamdden am oes yn unig)
Mercher 06:15 - 22:00 (06:15 - 07:00 Aelodau hamdden am oes yn unig)
Iau 06:15 - 22:00 (06:15 - 07:00 Aelodau hamdden am oes yn unig)
Gwener 06:15 - 21:00 (06:15 - 07:00 Aelodau hamdden am oes yn unig)
Sadwrn 07:15 - 17:00
Sul 07:15 - 20:00
Cyfleusterau'r gampfa
Cyfleusterau'r gampfa
1 x 10 OFFER 'PLACE BB RACK'
2 x OFFER 'TIER DB RACK 10 PAIR'
1 x PEIRIANT AR GYFER CYHYRAU TYNIADOL
1 x PEIRIANT AR GYFER CYHYRAU TYNIADOL
2 x MAINC ADDASADWY AR LETHR/MAINC AR GYFER TYNHAU CYHYRAU'R BOLA
4 x MAINC ADDASADWY
1 x PEIRIANT CYRLIO AR GYFER Y BREICHIAU
1 x PEIRIANT YMESTYN AR GYFER Y BREICHIAU
1 x GWREGYS
4 x OFFER 'BIKE EXCITE 1000'
1 x PEIRIANT GWRTHSEFYLL AR GYFER Y FREST
1 x RHESEL DYMBELS CRÔM
4 x OFFER 'CLIMB EXCITE 1000 P UNITY'
2 x OFFER 'CONCEPT 11MODEL E PM5 MON BLK'
1 x ARDAL AR GYFER Y CYHYRAU CRAIDD
1 x BAR PWLI ADDASADWY DEUOL (DAP)
2 x PWLI ADDASADWY DEUOL
1 x DYMBELS 18 PÂR 4KG - 50KG
1 x PEIRIANT 'ELEMENT+' AR GYFER CYHYRAU'R PEN-ÔL
1 x PWLI UCHEL
1 x OFFER 'INCLUSIVE SEAT TOP EXC IFI'
2 x PLÂT TARO
1 x OFFER GÊN I'R BAR A CHODI O'R BAR (PENLINIO) 'Element+'
1 x PEIRIANT CYRLIO AR GYFER Y COESAU
1 x PEIRIANT ESTYN AR GYFER Y COESAU
1 x PEIRIANT GWRTHSEFYLL AR GYFER Y COESAU
1 x PEIRIANT CODI AR GYFER Y COESAU
1 x PEIRIANT RHWYFO ISEL
1 x OFFER 'HALF RACK' OLYMPAIDD
2 x BAR OLYMPAIDD 'OLYMPIC POWER BAR HC d.50mm'
1 x MAINC 'OLYMPIC POWER RACK'
1 x OMNIA 8
1 x OFFER 'OMNIA 8 GROUP PACK'
1 x PEIRIANT AR GYFER Y FREST
1 x COEDEN PLATIAU
1 x PECYN ATODION 'POWER RACK'
2 x BAR Â PHWYSAU 28X150 10KG
2 x BAR Â PHWYSAU 28X150 15KG
2 x BAR Â PHWYSAU 28X150 20KG
2 x BAR Â PHWYSAU 12.5Kg BAR SEFYDLOG
2 x BAR Â PHWYSAU 17.5Kg BAR SEFYDLOG
1 x PEIRIANT GWRTHSEFYLL
1 x PEIRIANT 'EXCITE 1000' (GORWEDD)
1 x MAINC 'SCOTT'
1 x OFFER 'SERIES 10 PAIRS 1 10KG'
5 x STONDIN PLATIAU 'SET 2'
2 x OFFER 'SET URETHANEU NEW DISK 50MM PLATES DIAM' 50MM
1 x PEIRIANT GWRTHSEFYLL AR GYFER YR YSGWYDDAU
3 x PEIRIANT 'SKILLMILL CONNECT'
3 x PEIRIANT RHWYFO 'SKILLROW'
1 x BAR CHWARAEON
1 x OFFER CAMU SGWATIO
1 x 'STRAPS INCLUSIVE LINE'
3 x PEIRIANT 'SYNCHROEXCITE 1000'
1 x TANITA MC 780 B.A. LLWYD TYWYLL
1 x STRAP AR GYFER Y GLUN
1 x PEIRIANT 'TOP EXCITE 1000'
8 x MELIN DRAED 'EXCITE 1000'
6 x MELIN DRAED 'EXCITE 600'
1 x RHAFF AR GYFER Y CYHYRAU TRIPHEN
1 x PEIRIANT 'UNITY SELF EXCITE HDMI'
2 x DYMBEL 'URETHANE' 34KG
2 x DYMBEL 'URETHANE' 36KG
2 x DYMBEL 'URETHANE' 38KG
2 x DYMBEL 'URETHANE' 40KG
2 x DYMBEL 'URETHANE' 42KG
2 x DYMBEL 'URETHANE' 44KG
2 x DYMBEL 'URETHANE' 46KG
2 x DYMBEL 'URETHANE' 48KG
2 x DYMBEL 'URETHANE' 50KG
4 x PEIRIANT 'VARIO EXCITE 1000'
1 x PEIRIANT TYNNU (UNIONSYTH)
5 x WATT BIKE PRO
5 x POWERBAG
8 x PWYSAU KETTLEBELL

Croeso i unrhyw un  sy'n 11 oed neu'n hŷn ddefnyddio'r gampfa. O ganlyniad i resymau sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch, rhaid ichi fod yn 16 oed neu'n hŷn i ddefnyddio'r pwysau rhydd. Does dim hawl gyda gwylwyr i fod yn y  gampfa.