Skip to main content

Campfa

Mae campfa Llanilltud Faerdref yn gyfleuster poblogaidd sy'n cael ei defnyddio'n helaeth, ac sydd ag amrywiaeth fawr o offer i'ch cynorthwyo chi, beth bynnag yw'ch diddordeb chi, eich gallu neu'ch targedau iechyd a lles.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Sesiwn sefydlu: Am ddim

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Cyfleusterau'r gampfa Llantwit Fardre

Cyfleusterau'r gampfa

DYDDAMSER

Llun

09:30 - 21:00

Mawrth

09:30 - 21:00

Mercher

09:30 - 21:00

Iau

15:00 - 21:00

Gwener

09:30 - 12:00 / 16:00 - 21:00

Sadwrn

10:00 - 17:00

Sul

09:00 - 20:00

Cyfleusterau'r gampfa

Cyfleusterau'r gampfa

4 Peiriant Traws-ymarfer

4 Melin Draed

2 Feic Unionsyth

2 Beiriant rhwyfo

1 Peiriant Octane

1 Wattbike

Peiriannau Ymwrthedd amrywiol

Peli Ffitrwydd

Roman Chair

Ychydig o Bwysau Rhydd

Croeso i unrhyw un  sy'n 11 oed neu'n hŷn ddefnyddio'r gampfa. O ganlyniad i resymau sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch, rhaid ichi fod yn 16 oed neu'n hŷn i ddefnyddio'r pwysau rhydd. Does dim hawl gyda gwylwyr i fod yn y  gampfa.