Skip to main content

Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref

Manteisiwch ar Aelodaeth Hamdden am Oes. Mynediad diderfyn i'r gampfa, pwll nofio a dosbarthiadau ffitrwydd mewn 12 canolfan.

Lawrlwythwch yr ap

Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref

Cyfeiriad: Central Park, Church Village, CF38 1RJ

E - bost: CHLlanilltudFaerdref@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 201722
New leisure for life app 2023 for Rhondda Cynon Taf Council
Book-Classes-Online-600x500
Bwriwch olwg ar ein dewis ardderchog o ddosbarthiadau Cadwch eich lle nawr!
Rhondda-FAch-Gym-600x500
Dewch i gwrdd â'n staff cyfeillgar ac arbenigol a manteisio ar ein campfa.
Badminton-600x500
Pêl-rwyd, pêl-droed 5-bob-ochr, badminton, sboncen a thenis bwrdd.
Oriau Agor, Cymorth Cyntaf, Iechyd a Diogelwch, Mynediad a mwy...
Leisure-Video-Banner