Skip to main content

Campfa

Mae pobl o bob oed a gallu yn elwa o'n campfa. Mae'i phoblogrwydd yn glod i'r staff proffesiynol sy'n gweithio gyda'n cwsmeriaid, fel rhan o'u haelodaeth, i'w helpu i gyrraedd eu nodau iechyd a lles personol a chael y mwyaf o'u sesiynau ymarfer corff.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £6.30
Gostyngiadau - £3.80

Sesiwn sefydlu: Am ddim

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

 

Diwrnod  amser

Dydd Llun

6am - 9pm
Dydd Mawrth 6am - 9pm
Dydd Mercher 6am - 9pm
Dydd Iau 6am - 9pm
Dydd Gwener 6am - 7pm
Dydd Sadwrn 7.15am - 12.40pm
Dydd Sul 8.15am - 12.40pm