Skip to main content

Campfa

Mae pobl o bob oed a gallu yn elwa o'n campfa. Mae'i phoblogrwydd yn glod i'r staff proffesiynol sy'n gweithio gyda'n cwsmeriaid, fel rhan o'u haelodaeth, i'w helpu i gyrraedd eu nodau iechyd a lles personol a chael y mwyaf o'u sesiynau ymarfer corff.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Sesiwn sefydlu: Am ddim

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Campfa Rhondda Fach

Rhondda Fach Centre Timetable
DYDDAMSER
Llun 06:00 - 21:00
Mawrth 06:00 - 21:00
Mercher 06:00 - 21:00
Iau 06:00 - 21:00
Gwener 06:00 - 19:00
Sadwrn 08:30 - 15:00
Sul 08:30 - 17:00
Cyfleusterau'r gampfa 
Cyfleusterau'r gampfa

MAN YMESTYN

6 X ARDAL MATIAU

RHOLERI EWYN AMRYWIOL

KPWYSAU KETTLE BELL 4 - 28 CILOGRAM

DYMBELS 2 - 10 CILOGRAM

BARBWYSAU SEFYDLOG 10 - 30 CILOGRAM

RHOLERI AR GYFER CYHYRAU'R BOLA

BBYRDDAU CYDBWYSEDD

POWERBAGS

BAGIAU HYFFORDDI BWLGARIAN

PÊL SLAM

PELI YMARFER

PELI FFITRWYDD

GRISIAU

TRX

PEIRIANT CODI COESAU

CHIN/DIP/LEG RAISE

3 x FLAT/INCLINE BENCHES

PEIRIANT GÊN I'R BAR/CODI O'R BAR/COESAU

3 x MEINC WASTAD/AR LETHR

MAINC CYRLIO CYHYRAU DEUBEN

TRAC 'MULTI FITNESS STAGE' 15 METR
TRAC HIRGRWN
7 x MELIN DRAED
3 X 'LIFECYCLE'
1 X PEIRIANT OCTANE (OCHR)

2 X BEIC  GORWEDDOL

1 X PEIRIANT OCTANE (EISTEDD)
2 X BEIRIANT RHWYFO
1 X BEIC SCI
9 X PEIRIANT CROES YMARFER
2 X PEIRIANT CAMU

4 X BEIC TROELLI

1 X BEIC UNIONSYTH  IFI

1 X BEIC GORWEDDOL

OFFER YMWRTHEDD (LIFEBAND RESISTANCE)
1 X PEIRIANT TYNNU AR GYFER CYHYRAU LLYDAN Y CEFN (LATS)

1  X PEIRIANT RHWYFO (EISTEDD)

1 X  PEIRIANT GWRTHSEFYLL AR GYFER YR YSGWYDDAU  

1 X SGWAT

1 X PEIRIANT CYRLIO AR GYFER Y COESAU

1  X PEIRIANT ESTYN AR GYFER Y COESAU

1 X PEIRIANT TYNHAU CYHYRAU'R BOLA  

1 X PEIRIANT GWRTHSEFYLL AR GYFER Y FREST

1 x PEIRIANT CYRLIO AR GYFER Y CYHYRAU DEUBEN

1 x PEIRIANT GWRTHSEFYLL AR GYFER Y CYHYRAU TRIPHEN

2  X PEIRIANT DAU-BWLI

1 X  PEIRIANT GWRTHSEFYLL AR GYFER YR YSGWYDDAU  

1 X PEIRIANT GWRTHSEFYLL AR GYFER Y FREST

1 X PEIRIANT 'PECTORAL FLY'/ Y CYHYRAU DELTOID

1 X PEIRIANT TYNNU AR GYFER CYHYRAU LLYDAN Y CEFN (LATS)

1 X PEIRIANT CODI PWYSAU AR EI EISTEDD
1 X PEIRIANT CYRLIO AR GYFER Y COESAU
1  X PEIRIANT ESTYN AR GYFER Y COESAU
1 X ATYNNWR AR GYFER Y CLUNIAU

1 X ATYNNWR AR GYFER Y CLUNIAU

1 x PEIRIANT GWRTHSEFYLL AR GYFER Y COESAU (EISTEDD)

1 X PEIRIANT CEBLAU

1 X T BAR ROW/CORE

1 X PEIRIANT GWRTHSEFYLL AR GYFER Y COESAU

1 X HALF RACK

1 X PEIRIANT SMITH

1 X MAINC WASTAD

1 X MAINC AR LETHR

DYMBEL 2-48 CILOGRAM 

4 X BAR OLYMPAIDD

Croeso i unrhyw un  sy'n 11 oed neu'n hŷn ddefnyddio'r gampfa. O ganlyniad i resymau sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch, rhaid ichi fod yn 16 oed neu'n hŷn i ddefnyddio'r pwysau rhydd. Does dim hawl gyda gwylwyr i fod yn y  gampfa.